"nije zadovoljen jedan od glavnih razloga postojanja statistike"

SNP: Nismo htjeli da učestvujemo u Javnoj raspravi o popisu koju je pripremila i osmislila DPS

"SNP nije bila i neće biti jedan od instrumenata prethodnog a i sadašnjeg nepromijenjenog sastava menadžmenta Monstata instruisanog od DPS"

4076 pregleda 6 komentar(a)
SNP, Foto: SNP
SNP, Foto: SNP

Socijalistička narodna partija (SNP) saopštila je danas da "nije htjela da učestvuje u unaprijed pripremljenoj i osmišljenoj Javnoj raspravi o Zakonu o popisu stanovništva 2021. godine, od strane bivšeg menadžmenta Uprave za statistiku (Monstat) ili bolje reći od strane Demokratske partije socijalista (DPS), iz više razloga".

Oni su dodali da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS), po prethodno pripremljenom Programu od strane Uprave za statistiku, raspisalo nedavno javnu raspravu o Zakonu o popisu stanovnistva 2021. godine.

"Programom javne rasprave je definisano da "usljed aktuelne epidemiološke situacije u zemlji i proglašenju pandemije novog koronavirusa, poštujući preporuke nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja njegovog širenja, cijenimo opravdanim da javna rasprava nema organizovan okrugli sto, već se predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini mogu dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja”(pisanim putem). Tako organizovana javna rasprava je trajala 20 dana i završena je 3. oktobra 2021. godine nakon čega je MFSS, poslije deset dana objavilo Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi potpisan od strane ministra Spajića", istioče se u saopštenju SNP.

Iz te partije su kazali i da je izvještaj objavljen i na zvaničnom sajtu MFSS.

Iz SNP su rekli i da su u Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi predstavljene primjedbe, predlozi i sugestije u pisanom ili elektronskom obliku pristigle sa devet različitih adresa za koje su, kako se u Izvještaju navodi ovlašćeni predstavnici, dva predstavnika MFSS i četiri predstavnika Monstata, pripremili razloge njihovog prihvatanja, odnosno, neprihvatanja.

"Prvi razlog zbog kojeg SNP nije htjela da učestvuje u ovako pripremljenoj javnoj raspravi je da javna rasprava nije bila, kako je i naznačeno u naslovu, javna i transparentna. A morala je biti, prije svega, zbog boljeg javnog saopštavanja o vremenu sprovođenja ne samo putem zvaničnog sajta već i kroz učestalije informacije preko sredstava javnog informisanja u cilju uključivanja većeg broja relevantnih učesnika. Drugi razlog je nemogućnost javnog predstavljanja i sučeljavanja mišljenja različitih korisnika statističkih informacija u smislu donošenja pravih razloga i odluka za prihvatanje ili neprihvatanje datih predloga, sugestija i komentara a da to ne zavisi samo od ovlašćenih predstavnika Ministarstva finansija i Monstata", piše u saopštenju SNP.

Oni su poručili da smatraju da ovakvom javnom raspravom nije zadovoljen jedan od glavnih razloga postojanja statistike, a to je kako kažu zadovoljavanje nacionalnih interesa kao i to da nije u skladu sa nekoliko principa na kojima se temelji zvanična statistika, a prvenstveno sa principom nepristrasnosti i objektivnosti u smislu jednakog tretiranja korisnika.

"Ovo posebno iz razloga što smjena u Upravi za statistiku nije završena smjenom gospođe Gordane Radojević kao direktorice ove institucije već opravdano smatramo da se i dalje u kontinuitetu obesmišljava čitav postupak u pripremi popisa od strane njenih saradnika, sa ciljem da se popis ne sprovede ili da se sprovede ali da se u toku sprovođenja prekine ili u konačnom da se rezultati ne objave zbog određenih ovakvih ili sličnih propusta u procesu pripreme ove najveće i najkompleksnije statističke akcije", piše u saopštenju.

Oni su rekli i da će u procesu rada na skupštinskim pododborima detaljno posvetiti pažnju Nacrtu zakona o popisu, kada će njihovi predstavnici ukazati na propuste i nedostatke Nacrta zakona o popisu stanovništva.

"Nije nam namjera da djelujemo partijski i politički već želimo da kao ozbiljna politička partija doprinesemo stvaranju uslova za transparentan rad, što je uslov za sprovođenje popisa stanovništva koji se očigledno neće sprovesti u 2021. godini kako je i osmislio prethodni menadžment u Monstatu. SNP nije bila i neće biti jedan od instrumenata prethodnog a i sadašnjeg nepromijenjenog sastava menadžmenta Monstata instruisanog od DPS", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas