Vlada imenovala šest pregovarača za klastere

Ključni zadatak će biti efikasno praćenje realizacije Akcionog plana adresiranja preporuka iz Izvještaja EK, koji je u fazi izrade, kazali su iz Generalnog sekreterijata Vlade

5419 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Generalni sekretarijat Vlade
Foto: Generalni sekretarijat Vlade

Vlada Crne Gore imenovala je šest pregovarača za šest tematskih klastera u okviru kojih su svrstana 33 pregovaračka poglavlja, saopšteno je iz Generalnog sekreterijata Vlade.

"Imenovanjem pregovarača i obrazovanjem Pregovaračke grupe, dodatno smo unaprijedili pregovaračku strukturu i ojačali koordinaciju procesa pristupanja EU“, kazala je glavna pregovaračica Zorka Kordić na sjednici Vlade.

Iz Generalnog sekreterijata su kazali da imenovani pregovarači, na nivou državnih sekretara i generalnih direktora, čine Pregovaračku grupu kojom rukovodi glavna pregovaračica, a da će ključni zadatak biti efikasno praćenje realizacije Akcionog plana adresiranja preporuka iz Izvještaja EK, koji je u fazi izrade.

"U skladu sa Odlukom o uspostavljanju pregovaračke strukture, Pregovaračka grupa je zadužena za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora - pravne tekovine Evropske unije, a u skladu sa smjernicama za vođenje pregovora koje usvaja Vlada", saopštili su oni.

Takođe, dodali su i da članovi Pregovaračke grupe, odnosno pregovarači, pružaju stručnu podršku glavnoj pregovaračici u pregovorima, učestvuje u pregovorima po nalogu glavne pregovaračice, a sa šefovima radnih grupa koordiniraju rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima – pravne tekovine Evropske unije.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Bojan Božović imenovan je za pregovarača za klaster koji obuhvata poglavlja 23, 24, 5, 18, 32, kao i za oblast Ekonomski kriterijumi, Funkcionisanje demokratskih institucija i Reforma javne uprave.

Državna sekretarka za razvojne ekonomske politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina Božović, pregovaračica je za poglavlja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28.

V.D. generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Šućo Orahovac biće pregovarač za klaster koji obuhvata poglavlja 10, 16, 17, 19, 20, 25, 26 i 29.

Državni sekretar za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija Marko Perunović je imenovan za pregovarača klastera koji čine poglavlja 14, 15, 21 i 27.

Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Ljubomir Mišurović biće pregovarač za poglavlja 30 i 31.

Generalna direktorica Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrijana Rakočević vodiće klaster koji obuhvata poglavlja 11, 12, 13, 22 i 33.

Bonus video: