"u doba najveće ekonomske krize"

Biram Crnu Goru: Direktor TO Bar na svoju ruku, ne tražeći odobrenje IO, potrošio 40.200 eura više

"Biram Crnu Goru- Biram Bar smatra da je takvim postupanjem direktor pričinio ne samo evidentnu materijalnu štetu velike vrijednosti Turističkoj organizaciji i Budžetu Opštine Bar, već je i sebe direktno, a indirektno i cijelu Turističku organizaciju, iskompromitovao i doveo u izuzetno nezavidnu situaciju i to sa više aspekata"

16621 pregleda 16 komentar(a)
Biram Crnu Goru, Foto: Biram Crnu Goru
Biram Crnu Goru, Foto: Biram Crnu Goru

Umjesto da Izvršni odbor Turističke organizacije (TO) Bar danas podnese Skupštini TO Bar Zahtjev za smjenu direktora, neki od članova su nastavili da se ponašaju neodgovorno, nisu došli na sjednicu i time nisu omogućili kvorum za odlučivanje, saopšteno je danas iz partije Biram Crnu Goru.

Oni su dodali da je Nadzorni odbor TO Bar na sjednici održanoj 3. decembra 2021. konstatovao sljedeće: "Od 19.07.2021. do 23.09.2021. po izvodima se vidi da je uplaćeno 85.200 eura izvođačima. Po programu rada, za stavku „Novogodišnji hepening“ odobreno je 30.000 eura i dozvoljeno je sa stavke „Ljeto sa zvjezdama“ još 15.000 eura. Znači da je ukupno odobreno 45.000 eura. Za uplate preko 45.000 eura nema pismenog odobrenja".

"Ovo, prevedeno na narodni jezik, znači da je direktor TO Bar (Emil Kukalj), na svoju ruku, u doba najveće ekonomske krize, ne tražeći odobrenje IO, potrošio 40.200 eura više. Da, dobro ste pročitali. 40.200 eura je potrošeno bez saglasnosti. Biram Crnu Goru- Biram Bar smatra da je takvim postupanjem direktor pričinio ne samo evidentnu materijalnu štetu velike vrijednosti Turističkoj organizaciji i Budžetu Opštine Bar, već je i sebe direktno, a indirektno i cijelu Turističku organizaciju, iskompromitovao i doveo u izuzetno nezavidnu situaciju i to sa više aspekata", ističe se u saopštenju.

Iz Biram Crnu Goru su naveli da Statut Turističke organizacije predviđa da IO upravlja imovinom organizacije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

"Upravljanje imovinom podrazumijeva i raspolaganje novčanim sredstvima Turističke organizacije. Sa druge strane, članom 53 stav 6 Statuta predviđeno je da Direktor snosi odgovornost za korišćenje sredstava koje se vode u Turističkoj organizaciji. Zaključak Nadzornog odbora nesumnjivo govori u prilog činjenici da je direktor, mimo Statutom utvrđenih ovlašćenja, po svom nahođenju raspolagao novcem Turističke organizacije i vršio uplate muzičkim izvođačima, iako za to nije imao pismeno odobrenje. Mjera koja sljeduje direktora koji je prekoračio ovlašćenja i uz to postupio suprotno odluci Izvršnog odbora, a usljed čega je nastala očigledna šteta po Turističku organizaciju i Budžet Opštine jeste njegovo razrješenje, u skladu sa Statutom. O njegovom razrješenju odlučuje upravo Izvršni odbor koji danas nije imao kvorum", kazali su iz Biram Crnu Goru.

Oni su naveli da je članom 5 Statuta TO Bar, predviđeno i da predlog za razrješenje direktora mogu podnijeti Skupština TO i Nadzorni odbor TO.

"Kako Nadzorni odbor nije podnio takav predlog, smatramo da je neophodno da takav predlog potekne od Skupštine TO. Članovi IO koji su danas odlučili da se ne pojave na sjednici moraju imati u vidu da nezakonit, nesavjesan i nepravilan rad direktora ne povlači za sobom samo materijalnu, već i krivičnu odgovornost koju će utvrditi nadležni organi. Kako direktora tako i onih kojima je zadatak da to spriječe, a nepojavljivanjem na Izvršnom odboru to nisu uradili", zaključuje se u saopštenju partije Biram Crnu Goru.

Preporučujemo za Vas