"osam puta mijenjana Uredba o organizaciji državne uprave"

Vukčević: I DPS vlade su degradirale državnu upravu, ali nijedna to nije uspjela kao Vlada Zdravka Krivokapića

Član Predsjedništva SDP je poručio i da "umjesto depolitizacije i reforme državne uprave koju je obećala ova Vlada, dobili smo politizovanu državnu upravu u kojoj se po dubini postavljaju partijski podobna lica za visokorukovodni i rukovodni kadar bez iskustva i znanja, dok ministri koji bi trebali da budu političke ličnosti i da predstavljaju političke programe svojih partija su eksperti"

7603 pregleda 11 komentar(a)
Vukčević, Foto: SDP
Vukčević, Foto: SDP

Radile su to i prethodne vlade Demokratske partije socijalista (DPS), ali nijedna Vlada nije uspjela da degradira državnu upravu kao što je to uradila Vlada Zdravka Krivokapića, saopštio je danas Miloš Vukčević, član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP).

"Činjenica je da je ova Vlada za samo godinu dana osam puta mijenjala Uredbu o organizaciji državne uprave, bez ikakve prethodne analize, ukidala, spajala, pripajala ministarstva, direktorate, direkcije i razne službe samo da bi ukidala radna mjesta koja obavlja visokorukovodni kadar i na taj način nezakonito, prije isteka mandata, smijenjivala ljude koji im nisu bili podobni da bi dovodili svoj partijski kadar. Za razliku od DPS koji je to radio u pojedinačnim slučajevima, ova Vlada to radi kontinuirano, organizovano praktično kao pravilo. Tako je "matricu" da sa ukidanjem radnog mjesta (čiji naziv je samo kozmetički promjenjen, bez suštinske promjene poslova radnog mjesta) prestaje mandat visoko rukovodnom kadru, uveo DPS, dok je Vlada Zdravka Krivokapića tu matricu uvela kao pravilo da bi se obračunala sa pojedincima koji joj nisu odgovarali", istakao je Vukčević.

On je dodao da je to "prepoznala i Evropska komisija u svom godišnjem Izvještaju o napretku u kojem navodi da su reorganizacijom javne uprave koju je sprovela Vlada Zdravka Krivokapića izgubljeni oni zaposleni koji su imali iskustvo vezano za proces pristupanja Crne Gore EU".

"Takođe, u Izvještaju se navodi da su izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima spušteni uslovi za zapošljavanje na osnovu rezultata, kompetentnost i samostalnost državnih službenika. Sve navedeno će dovesti do gubitka tzv. "institucionalne memorije", na kojoj eksperti Evropske komisije insistiraju, da u državnoj upravi rade ljudi profesionalci koji poznaju rad u državnoj upravi i imaju iskustva u procesu evropskih integracija i usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU", rekao je Vukčević.

Po njegovim riječima, "za malu Crnu Goru kojoj ionako nedostaju administrativni kapaciteti, velika je šteta i gubitak odreći se ljudi koji su prošli obuke, imaju iskustva i znanja u vođenju državne uprave i u procesu evropskih integracija".

"U prilog ovome govori i činjenica da je kao rezultat pomenute reorganizacije državne uprave od strane Vlade Zdravka Krivokapića 65% visoko-rukovodnog kadra na centralnom nivou razriješeno, dok je među njima 110 zaposlenih koji su bili članovi ključnih pregovaračkih struktura u okviru procesa pristupanja EU, a što je navedeno u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Crne Gore. Uz to je došlo do kompletne promjene u rukovodnom kadru u osnovnim i srednjim školama, gdje su smjenjeni gotovo svi direktori škola, bez obzira na rezultate koje su ostvarili". kazao je Vukčević.

Član Predsjedništva SDP je poručio i da "umjesto depolitizacije i reforme državne uprave koju je obećala ova Vlada, dobili smo politizovanu državnu upravu u kojoj se po dubini postavljaju partijski podobna lica za visokorukovodni i rukovodni kadar bez iskustva i znanja, dok ministri koji bi trebali da budu političke ličnosti i da predstavljaju političke programe svojih partija su eksperti".

"Upravo bi trebalo da bude obrnuto da ministri budu partijske/političke ličnosti, a da se u državnoj upravi na mjesta visokorukovodnog i rukovodno ekspertskog kadra biraju lica na javnom konkursu koja ispunjavaju uslove i posjeduju stručna znanja i sposobnosti. Međutim, ova Vlada je kao pravilo uvela i VD stanje na rukovodećim mjestima u državnoj upravi, pa je tako većina sekretara, generalnih direktora i direktora organa uprave i agencija izabrani za vršioce dužnosti, umjesto da su izabrana lica koja su najbolje ocjenjena na raspisanim javnim konkursima", kazao je Vukčević.

On je rekao da shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, vršilac dužnosti bi trebao samo privremeno, dok se ne okonča procedura po raspisanom javnom konkursu, a najduže do šest mjeseci da obavlja dužnost.

"Uprkos jasnim zakonskim odredbama aktuelna Vlada je cjelokupni rukovodni kadar državne uprave uvela u VD stanje, gdje je javni konkurs postao izuzetak i rijetkost. Dakle, nakon godinu dana rada Vlade Zdravka Krivokapića došlo je do nazadovanja i degradacije državne uprave, pa je jasno da ova Vlada mora pasti kako bi se nastavile neophodne reforme i proces evropskih integracija Crne Gore", zaključio je Vukčević.