održana sjednica vlade

Realizovano 56 odsto obaveza iz Programa pristupanja EU

Od 76 planiranih strategijskih dokumenata realizovano je 45, odnosno 59 odsto, saopšteno je iz Vlade

7852 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Vlada Crne Gore/Saša Matić
Foto: Vlada Crne Gore/Saša Matić
Ažurirano: 26.01.2022. 20:29h

Crna Gora je, u prošloj godini realizovala 56 odsto obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG), saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade je saopšteno da su na današnjoj sjednici usvojili Izvještaj o realizaciji PPCG 2021-2023, za prošlu godinu.

Kako su pojasnili, izvještaj ukazuje na ključne rezultate ostvarene tokom prošle godine, u okviru 33 poglavlja pravne tekovine Evropske unije (EU).

“U prošloj godini, od ukupno 284 obaveze realizovano je 159, odnosno, 56 odsto. Od 76 planiranih strategijskih dokumenata realizovano je 45, odnosno 59 odsto”, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, od 208 zakona i podzakonskih akata realizovana su 114, odnosno 55 odsto.

“Od tog broja, planirano je 76 zakona, a realizovano 30, dok je, od planirana 132 podzakonska akta, realizovano 84”, rekli su iz Vlade.

Oni su poručili da su donijeli PPCG za ovu i narednu godinu, kojim je planirano ukupno 580 obaveza.

“Od toga, 103 obaveze planiirane su u strateškom, dok je 477 u dijelu zakonodavnog okvira. U ovoj godini je planirano 348 obaveza, a u narednoj 232”, kazali su iz Vlade.

Vlada je donijela Srednjoročni program rada Vlade (SPRV) od ove do 2024. godine, kao i Program rada (PRV) za ovu godinu.

Kako su kazali, u SPRV su navedene samo najznačajnije aktivnosti koje će se realizovati u ovoj godini.

“Sve aktivnosti koje će se realizovati u narednoj i 2024. godini biće detaljno utvrđene u godnišnjim planovima rada Vlade i godišnjim planovima rada ministarstava”, rekli su iz Vlade.

Kako su pojasnili, SPRV koncipiran je oko šest ključnih oblasti datih u Ekspozeu predsjednika Vlade prilikom izbora u decembru 2020. godine.

“Ključne oblasti SPRV-a su: vladavina prava i jednake šanse, zdrave finansije i ekonomski razvoj, zdravlje i zdrava životna sredina, obrazovanje i društvo zasnovano na znanju, digitalna transformacija, Crna Gora – buduća članica EU”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je usvojena i Informacija o rezultatima predsjedavanja Crne Gore Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) od januara do decembra prošle godine, u kojoj se navodi da je Crna Gora ostvarila uspješne rezultate tokom druge godine predsjedavanja.

“Posebno značajne aktivnosti ostvarene su na planu jačanja saradnje CEI sa Ujedinjenim nacijama i EU, putem organizacije zajedničkih aktivnosti i postizanja veće vidljivosti parlamentarnog, ekonomskog i lokalnog aspekta rada”, kaže se u dokumentu.

Kako se dodaje, regionalna saradnja promovisana je u oblastima zaštite životne sredine, međunarodne naučne saradnje i povezivanja.

“Završni i najznačajniji događaj predsjedavanja, Samit predsjednika vlada bio je prilika da lideri regiona potvrde spremnost da sarađuju u duhu solidarnosti i dobrosusjedstva u cilju pružanja efikasnih odgovora na zdravstvene i ekonomskosocijalne izazove pandemije”, kazali su iz Vlade.

Na sjednici je usvojena Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine lokaliteta Platac u Kotoru.

Iz Vlade su naveli da su se upoznali sa Izvještajem o mogućim uticajima eksploatacije na taj park prirode, koji je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine.

“Agencija se izjasnila da ne postoji mogućnost uticaja eksploatacije tog ležišta na površinske i podzemne vode parka prirode Plantamuni jer se radi o odvojenoj mikrolokaciji”, rekli su iz Vlade.

Oni su dodali da, pored toga, važeći zakonski propisi koji su usklađeni sa standardima EU kao i odredbe Ugovora, u potpunosti garantuju da zaštićeno područje Plantamuni ne može biti ugroženo.

“Imajući sve to u vidu, Vlada je usvojila Koncesioni akt i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa i da imenuje tendersku komisiju koja će sprovesti postupak javnog nadmetanja”, kaže se u dokumentu.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Detaljnog urbanističkog plana (DUP) „Drač - putnički terminal“ u Podgorici.

“DUP-om je, pored ostalog, predviđeno uređenje trga Golootočkih žrtava i izmještanje postojećeg parkiranja u višespratnu javnu garažu uz željezničku prugu”, precizirali su iz Vlade.