"neophodno lokalnu upravu riješiti parlamentarne krize"

Budva: DF traži hitnu sjednicu parlamenta, ako ne usvoje budžet biće onemogućeno funkcionisanje lokalne uprave

"Ukoliko skupština opštine konačno ne profunkcioniše, odgovornost za sve negativne posledice preuzimaju oni koji su izvršili blokadu rada predstavničkog doma građana i koji svojim nezakazivanjem i nedolaskom na sjednice skupštine drže građane kao političke taoce svojih stranačkih interesa", navodi se u zahtjevu

8563 pregleda 10 komentar(a)
Budva (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Budva (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Klub odbornika koalicije “Za budućnost Budve- Marko Bato Carević” , njih 11, zatražilo je sazivanje sjednice Skupštine Opštine Budva po hitnom postupku.

Kako piše u zahtjevu , koji potpisuju odbornici DF- a Marijana Božović, Nikola Kralj, Mirjana Gregović, Jelena Nikić, Kristina Rafailović, Mladen Kažanegra, Filip Vujović, Marija Vučićević, Ivan Radulović, Miloš Nikić i Vlado Papan, a koji je danas dostavljen Skupštini opštine, predloženo je da se na dnevnom redu nađu predlog Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu, predlog Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2022. godinu i predlog Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2022.

“Pravni osnov za podnošenje inicijative sadržan je u članu 52 Statuta Opštine Budva kojim je propisano da se odluke mogu izuzetno donijeti po hitnom postupku dok je članom 55 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva propisano da u slučaju postojanja neodložne potrebe za rješavanjem i razmatranjem određenog pitanja ili odnosa čije nerješavanje bi prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati štetne posledice, predsjednik Skupštine može po sopstvenoj inicijativi sazvati sjednicu po hitnom postupku, odnosno u roku kraćem od 10 dana. Sjednicu po hitnom postupku predsjednik Skupštine može sazvati i na zahtjev predsjednika Opštine, trećina odbornika ili na inicijativu najmanje 300 građana upisanih u birački spisak Opštine sa posljednjih sprovedenih izbora. Podnosilac zahtjeva/inicijative za sazivanje sjednice po hitnom postupku u zahtjevu/inicijativi navodi i obrazlaže razloge hitnosti i ne može zahtijevati sazivanje Skupštine u vremenu kraćem od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na dnevnom redu sjednice sazvane po hitnom postupku mogu se naći samo pitanja koja se odnose na okolnosti, pitanja i odnose iz stava 1 ovog člana”, piše u zahtjevu.

Predsjednik Opštine, kako se navodi, kao predlagač predloga odluke koje su predmet ove inicijative je u zakonski predviđenom roku dostavio Skupštini na razmatranje i odlučivanje predloge odluka čije se usvajanje traži ovom inicijativom.

“Imajući u vidu da je Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore dalo pozitivno mišljenje na predlog odluke, ispunjeni su svi zakonski uslovi za usvajanje predmetnog predloga odluke".

"Sjednica SO Budve, zakazana za 31. decembra prošle godine nije održana, što je za posljedicu imalo neusvajanje predmetnih akata kao i uvođenje režima privremenog finansiranja Opštine Budva. Imajući u vidu da sjednica Skupštine Opštine Budva koja je zakazana za 31. decembra prošle godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, predsjednik Opštine Budva donio je Odluku o privremenom finansiranju kojom se potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta Opštine Budva odobravaju mjesečna sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj godini za period od 01. januara do 31. marta”, navodi se u zahtjevu.

Zbog višemjesečne blokade rada parlamenta, kako podsjećaju, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je obavijestilo Skupštinu Opštine Budva da 25.februara ističe rok od šest mjeseci od poslednje održane sjednice Skupštine i da nakon isteka tog roka Skupština opštine ne vrši svoje zakonom povjerene nadležnosti.

“S tim u vezi, ukoliko se sjednica Skupštine ne održi u predviđenom roku stvaraju se uslovi za raspuštanje skupštine od strane Vlade Crne Gore i imenovanje prinudne uprave".

"Kako bi se spriječili svi negativni efekti koji mogu nastati zbog neodržavanja sjednice i neusvajanja predmetnih odluka, neophodno je izvršiti deblokadu rada parlamenta i lokalnu upravu riješiti parlamentarne krize. Iz tih razloga, predlaže se održavanje sjednice po hitnom postupku i usvajanje odluka koje ne trpe dalje prolongiranje. Ukoliko skupština opštine konačno ne profunkcioniše, odgovornost za sve negativne posledice preuzimaju oni koji su izvršili blokadu rada predstavničkog doma građana i koji svojim nezakazivanjem i nedolaskom na sjednice skupštine drže građane kao političke taoce svojih stranačkih interesa. Posebno naglašavamo da ukoliko se negativna praksa ubuduće nastavi i skupština opštine ne usvoji budžet za tekuću godine, biće onemogućeno redovno funkcionisanje lokalne uprave a to podrazumijeva da se neće moći isplaćivati zarade u javnom sektoru, kao ni finansiranje lokalnih preduzeća, službi i ustanova, što neminovno dovodi do totalne blokade lokalne javne uprave”, zaključuje se u zahtjevu.