FORMIRAN ODBOR POVJERENIKA

Vlada raspustila Skupštinu opštine Budva

Odluka je objavljena na sajtu Vlade, a stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu

32620 pregleda 130 reakcija 47 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Vlada je donijela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva a funkciju lokalnog parlamenta do njenog konstituisanja vršiće Odbor povjerenika.

Odluka je objavljena na sajtu Vlade, a stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

Odbor će, kako se navodi u odluci činiti Sonja Vukićević, dipl. mašinski inženjer, građanka Budve, Miško Rađenović, dr docent u turizmu, građanin Budve, Saša Unčanin, zaposlen u lokalnoj administraciji, Snežana Mugoša, predstavnica Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Radmila Lainović, predstavnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

"Odredbama člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da će Vlada Crne Gore, u slučaju kada skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrdene obaveze čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, upozoriti skupštinu da, u određenom roku, obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze. Na osnovu navedenog ovlašćenja, a budući da Skupština opštine Budva ne vrši svoju funkciju već duži vremenski period (posljednja 8. sjednica SO Budva okončana 29. jula 2021. godine), čime se narušavaju interesi građana na području ove opštine, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 3. marta 2022. godine, donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Budva koja je objavljena u „Službenom listu Crne Gore”, broj 26/22 od 11. marta 2022. godine", piše u obrazloženju Vlade.

Dodaje se da je ovom odlukom Skupština opštine Budva upozorena da u roku od deset dana održi sjednicu Skupštine, s tim da se rok računa od dana objavljivanja navedene Odluke u „Službenom listu Crne Gore”.

"lmajući u vidu da, i nakon upozorenja od strane Vlade Crne Gore, Skupština opštine Budva nije održala sjednicu, odnosno nije obezbijedila ostvarivanje svojih funkcija i vršenje zakonom utvrdenih obaveza, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava građana, na predlog Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Vlada je ocijenila da su se stekli uslovi iz člana 185 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da će Vlada, na predlog Ministarstva raspustiti skupštinu opštine ako u određenom roku ne uspostavi obavljanje svojih funkcija, odnosno ne izvrši zakonom utvrđene obaveze. Funkciju Skupštine opštine Budva, do njenog konstituisanja, saglasno članu 185 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, vršiće Odbor povjerenika koji je imenovala Vlada", piše u obrazloženju.