zaključci glavnog odbora

DPS: Stvoriti jake institucije odbrane i bezbjednosnih službi po mjeri nacionalnih interesa

"U oblasti ekonomske politike Crna Gora je u mandatu 42. Vlade nazadovala. Nezaposlenost je porasla, investiciona atraktivnost Crne Gore kao destinacije značajno je slabija"

3750 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Foto: DPS
Foto: DPS

Glavnog odbora Demokratske partije socialista (DPS) razmatrao je na sjednici prioritetne politike, i to u oblastima bezbjednosti, ekonomije, evropskih integracija i zdravstva.

Glavni odbor DPS održan je sinoć, a na njemu je data saglasnost za podršku izboru 43. Vlade.

"U oblasti ekonomske politike Crna Gora je u mandatu 42. Vlade nazadovala. Nezaposlenost je porasla, investiciona atraktivnost Crne Gore kao destinacije značajno je slabija. Nestručni kadar je postavljen na mjestima odlučivanja i neophodno je hitno otpočeti sa uključivanjem visokostručnog kadra u upravljanje ekonomskim resorima i kompanijama u većinskom vlasništvu države. Budžetska netransparentnost stvara sve veći problem javnim finansijama. U skladu sa navedenim, potrebno je pripremiti predlog mjera za dinamiziranje ekonomske, investicione aktivnosti u cilju povećanja budžetskih prihoda i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru. Potrebno je pripremiti set zakonskih rješenja kao okvir daljeg ekonomskog oporavka Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je neophodno insistirati "na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi u sektoru ekonomije i javnih finansija".

"U oblasti evropskih integracija Crna Gora nije uspjela zadržati dinamiku procesa i status lidera u regionu koji je ranije imala. Svjedoci smo potpunog zastoja evropskih integracija koji je prvenstveno izazvan urušavanjem postojećih i izostankom novih rezultata 42. Vlade Crne Gore, prvenstveno u reformskim procesima. To je uticalo ne samo na lošu reputaciju političkih aktera koji su činili vladu, nego i stvorilo veoma negativan uticaj na ukupan društveno politički razvoj Crne Gore, što je istovremeno dovelo do narušavanja međunarodnog imidža naše zemlje. S tim u vezi neophodno je da DPS kao dominantan promoter evropske politike utiče da nova vlada u što skorijem roku preduzme ključne korake koji bi vodili do kvalitativnih i efektivnih rezultata, prije svega u ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, te sljedstveno tom i početku zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja", jedan je od zaključaka.

Dodaje se da je u međunarodnim aktivnostima neophodno afirmisati ključne vanjsko-političke prioritete i njihovu realizaciju kako bi se popravila reputacija Crne Gore, "što ide u prilog i potrebi da u okolnostima izazova sa kojima se suočava Evropa dođe do stabilizacije Balkana uz neupitnu opredijeljenost evropskim vrijednostima".

"U oblasti bezbjednosnog sektora, imajući u vidu pričinjenu štetu Crnoj Gori u svim njegovim oblastima, neophodno je hitno stvoriti jake institucije odbrane i bezbjednosnih službi po mjeri crnogorskih nacionalnih interesa. Neophodno je sprovesti hitne promjene na čelnim pozicijama bezbjednosnog sektora čime bi se upravljanje vratilo u okvire države Crne Gore. Potrebno je obnoviti raniji stepen koordinacije sa partnerima kako bismo imali pristup svim dokumentima od interesa za globalnu, regionalnu i nacionalnu bezbjednost. Bezbjednosna procjena svih zaposlenih neophodan je uslov za dalji rad i reformu u ovoj oblasti, imajući u vidu da je u prethodnih šesnaest mjeseci naš odbrambeno-bezbjednosni sektor pretrpio ogromnu negativnu kadrovsku promjenu".

U saopštenju DPS-a, sa sjednice Glavnog odbora partije, se dodaje da je potrebno u što kraćem roku, "definisati procedure koje će omogućiti punu profesionalizaciju svih institucija koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti".

"U oblasti zdravstva, period od decembra 2020. godine do danas obilježen je urušavanjem zdravstvenog sistema i dostizanja pozicije Crne Gore kao crne epidemiološke tačke Evrope odlukama praćenim naglašenim populizmom i političkim revanšizmom, nezakonitim odlukama, nestašicom ljekova, krahom masovne vakcinacije, gašenjem transplatacionog program. Sve navedeno zahtijeva hitnu analizu, procesuiranje odgovornih i preduzimanje adekvatnih mjera. S tim u vezi, potrebno je nastaviti i završiti projekte koji su započeti do 2020. godine a čija je realizacija potpuno zaustavljena, kao što su na primjer izgradnja novih klinika i Urgentnog centra unutar Kliničkog centra Crne Gore. Neophodno je vratiti političku lidersku ulogu u SEEIIST projektu. Potrebna je hitna kadrovska reorganizacija, pokretanje transplantacionog programa, uspostavljanje novog sistema zakazivanja i skraćenja lista čekanja, sprovođenje vidljive kampanje za obaveznu vakcinaciju djece, donošenje smjernica djelovanja u slučaju aktiviranja pandemije Covid19. Potrebno je preduzeti urgentne mjere na profesionalizaciji i depolitizaciji urušenog službeničkog sistema državne uprave. I neophodno je ispitati i preispitati sva imenovanja, postavljenja i određene vršioce dužnosti u ministarstvima i organima uprave s posebnom pažnjom na sve vrste zaključenih ugovora", navodi se u saopštenju.