Predsjednik Kluba poslanika Demokratske Crne Gore poručio

Bogdanović: Đurović grubo prekršila odredbe Poslovnika, hitno povući Saziv

Klub poslanika Demokrate-Demos-Mir je naša nacija traži hitno povlačenje ovog Saziva, kako bi sjednica Skupštine bila sazvana u svemu saglasno Poslovniku Skupštine Crne Gore

9212 pregleda 21 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Predsjednik Kluba poslanika Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović poručio je da je sazivanjem Treće sjednice Redovnog proljećnjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore za ponedeljak, 9. maj, predsjednica Parlamenta Danijela Đurović grubo prekršila odredbe člana 85 Poslovnika.

Bodanović u saopštenju navodi da date odredbe propisuju da Saziv za sjednicu Skupštine predsjednik Skupštine upućuje 15 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine, s tim što saziv može uputiti i u roku od 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice, ako su materijali za sjednicu poslanicima upućeni 15 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

On dalje poručuje da Poslovnik Skupštine ostavlja mogućnost da predsjednik Skupštine može sazvati sjednicu Skupštine u roku kraćem od 7 dana, ali pod imperativnim uslovom da ima saglasnost Kolegijuma predsjednika.

"Uz to, gospođa Đurović imala je obavezu da poslanicima opozicije ostavi mogućnost da ukoliko to žele, predlože tačku dnevnog reda, koja saglasno Poslovniku mora biti dio dnevnog reda sazvane sjednice Skupštine. Kako gospođa Đurović nije sazvala sastanak Kolegijuma, te nije ni dobila saglasnost Kolegijuma, niti je ostavila mogućnost opoziciji da predloži svoju tačku dnevnog reda, sjednica Skupštine nije mogla biti sazvana u roku kraćem od 7 dana", poručio je Bogdanović u saopštenju.

Bogdanović zaključuje da je ovim postupkom Đurović, "na način nezabilježen u radu Parlamenta Crne Gore", grubo prekršila Poslovnik Skupštine Crne Gore, poručujući da Klub poslanika Demokrate-Demos-Mir je naša nacija traži hitno povlačenje ovog Saziva, kako bi sjednica Skupštine bila sazvana u svemu saglasno Poslovniku Skupštine Crne Gore.