budvanske demokrate uputile urgenciju upravnoj inspekciji

Umjesto da poništi oglase, Carević nastavlja da zapošljava?

"Opština Budva je 23. marta raspisala javne oglase za popuno 17 radnih mjesta u Opštini Budva i dva načelnika službi. U saznanju smo da postupak po navedenim oglasima i dalje traje iz kog razloga tražimo da nam dostavite obavještenje u vezi sa preduzetim radnjama i postupite u skladu sa vašim ovalašćenjima u cilju sprječavanja evetualnih zloupotreba"

26008 pregleda 35 komentar(a)
Carević, Foto: Luka Zeković
Carević, Foto: Luka Zeković

I dok Opštinom Budva "gazduju" povjerenici, politički rat Demokrata i Demokratskog fronta se nastavlja nesmanjenom žestinom, a na meti se ponovo našao gradonačelnik Budve Marko Carević zbog oglasa za zapošljavanje koje je navodno trebalo da poništi.

Budvanske Demokrate uputile su urgenciju Upravnoj inspekciji koja je prije mjesec na njihov zahtjev obavila vanredni inspekcijski nadzor i utvrdila nepravilnosti prilikom raspisivanja oglasa za prijem 17 radnika u administraciji i opštinskim službama.

"Urgencija za dostavu obavještenja u vezi sa zahtjevom za vršenje inspekcijskog nadzora. Opština Budva je 23. marta raspisala javne oglase za popuno 17 radnih mjesta u Opštini Budva i dva načelnika službi. U vezi sa navedenim oglasom uputili smo dopis kojim smo tražili vršenje inspekcijskog nadzora. U saznanju smo da postupak po navedenim oglasima i dalje traje iz kog razloga tražimo da nam dostavite obavještenje u vezi sa preduzetim radnjama i postupite u skladu sa vašim ovalašćenjima u cilju sprječavanja evetualnih zloupotreba", navodi se u dopisu u koji su "Vijesti" imale uvid.

A upravni inspektor je 21. aprila izvršio vanredni inspekcijski pregled upravo na zahtjev Demokrata, te utvrđeni su brojni propusti.

U zapisniku u koji su Vijesti imale uvid, konstatuje se,između ostalog, da su pojedine oglase, one koje se odnose na prijem radnika u kabinet Carevića, raspisalo neovlašćeno lice, da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, takođe donijelo neovlašćeno lice, da odluka o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta nije u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi.

Slično je utvrđeno kada je riječ o konkursu za prijem radnika u Službi zaštite i spasavanja i Komunalnu policiju i inspekciju, gdje se konstatuje da nije donijet kadrovski plan za 2022., te da procedura popune radnog mjesta nije sprovedena u skladu sa zakonom.

Upravni inspektor ukazao je predsjedniku Opštine Budva, kao odgovornom licu da otkloni nepravilnosti te da o preduzetim mjerama pisano obavijesti.

Demokrate su sličnu prijavu dostavili Upravnoj inspekciji u oktobru prošle godine, koja je nakon vanrednog inspekcijskog nadzora utvrdila da je Carević prekršio Zakon o lokalnoj samoupravi prilikom imenovanja nekoliko opštinskih funkcionera, uglavnom iz redova Demokratskog fronta.

Aktuelna budvanska vlast godinama je iz opozicionih klupa optuživala tada vladajući DPS za partijsko i rodbinsko zapošljavanje, da bi danas na opštinskim jaslama bilo gotovo 450 radnika. U Opštini Budva je krajem 2016. kada je došlo do smjene vlasti bilo, prema zvaničnim podacima, zaposleno 336 stalno zaposlenih radnika i na desetine onih po ugovoru o djelu.

U avgustu prošle godine Carević je pozvao sve zainteresovane službenike i namještenike zaposlene u opštinskoj administraciji, da ukoliko su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa da u roku od 60 dana podnesu zahtjev.

Opština odavno pokušava da smanji broj radnika, ali i pored ponuđenih otpremnina, malo ko odlučuje da napusti lokalnu administraciju.

Naime, Skupština opštine je 2018. usvojila je Odluku o otpremninama kojom je propisano da opštinski radnik ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 eura, ukoliko ima od pet do deset godina radnog staža, 13.000 sa radnim stažom od 10 do 20 godina, 16.000 ako ima više od 20 do 30 godina radnog staža i 20.000 preko 30 godina staža.