Konjević će koordinarati radom BOK-a, Sekulović izradom strategije za borbu protiv kriminala

Vijeće iskazalo punu podršku VDT-u i SDT-u, kao i cijeloj tužilačkoj organizaciji, da bez izuzetka nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

15378 pregleda 26 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Raško Konjević, potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku, ministar odbrane i član Vijeća za nacionalnu bezbjednost, izabran je na današnjoj sjednici tog tijela za koordinatora rada Biroa za operativnu koordinaciju.

Sergej Sekulović, savjetnik predsjednik Vlade za unutrašnju politiku i politički sistem, izabran je za koordinatora za izradu i primjenu Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Obojica su imenovani na predlog predsjednika Vijeća, premijera Dritana Abazovića.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost kojim predsjedava Abazović, održalo je danas prvu sjednicu, na kojoj su usvojeni nacionalni prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala za period 2022 – 2025, izabrani koordinatori rada Biroa za operativnu koordinaciju i koordinator za izradu i primjenu Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Članovi Vijeća su na sjednici upoznati sa stanjem i problematikom u odnosu na uslove rada i na druga pitanja koja su od značaja za rad Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva i drugih tužilaštava, a posebno u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Na osnovu dokumenta „Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori – SOCTA 2021“, Vijeće je na današnjoj sjednici razmotrilo predlog liste nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala za period 2022 – 2025. godine i usvojilo zaključke koji se tiču sljedećih oblasti: djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, krijumčarenja narkotika, korupcije sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, ilegalne migracije i trgovinu ljudima, krijumčarenja akciznih roba, sajber kriminala, terorizma i ekstremizma, nasilja i zloupotrebe vatrenog oružja od strane operativno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, saopšteno je iz Vlade.

Podsjećaju da je Sekulović u prethodnom mandatu Vlade obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova i bio na čelu međuresorske radne grupe, koja je, u saradnji sa međunarodnim partnerima, izradila Nacrt strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Vijeće je zadužilo Sekulovića da u narednom periodu koordinira finalizacijom dokumenta, ali i bude koordinator primjene Nacionalne strategije, nakon njenog usvajanja na sjednici Vlade.

Vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva Maja Jovanović i Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović upoznali su Vijeće sa osnovnim problemima u funkcionisanju rada Tužilaštva. U tom smislu, Vijeće je zaključilo da iskazuje punu podršku Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu, kao i cijeloj tužilačkoj organizaciji, da bez izuzetka nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Na sjednici Vijeća donijeta je odluka da Ministarstvo pravde u što kraćem roku završi započetu Analizu o tehničko-materijalnim i kadrovskim potrebama u Tužilaštvu i da pomenutu Analizu predloži Vladi na rješavanje u što kraćem roku i u skladu sa mogućnostima.

"Na sjednici Vijeća izmijenjen je član Poslovnika o radu Vijeća za nacionalnu bezbjednost u dijelu koji se odnosi na tajnost materijala, odluka i sjednica Vijeća, a koji je bio u suprotnosti sa Zakonom o tajnosti podataka i Zakonom o osnovama obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore. Naime, taj član je propisivao da sve što se tiče Vijeća bude označeno najvećim stepenom tajnosti, suprotno od drugog člana poslovnika koji je dozvoljavao da se javnost upozna o radu Vijeća putem saopštenja", dodaju iz Vlade.

Sjednici su, pored predsjedavajućeg Vijeća premijera Abazovića i sekretarke Vijeća Jelene Maraš, prisustvovali i: potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku i ministar odbrane Raško Konjević, ministar pravde Marko Kovač, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar finansija Aleksandar Damjanović, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i zamjenik predsjednika skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić.

Sa današnje sjednice Vijeća, kako se dodaje, opravdano su izostali vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera i predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević.

Sjednici su, osim redovnih članova, prisustvovali i vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva Maja Jovanović, Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, ministar bez portfelja Zoran Miljanić i direktor Uprave policije Zoran Brđanin.