"predlozi u interesu građana"

Demokrate traže dopunu dnevnog reda SO Bar

Demokrate traže da se u dnevni red, između ostalog, unese donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

1525 pregleda 3 komentar(a)
Leković, Foto: Demokratska Crna Gora
Leković, Foto: Demokratska Crna Gora

Odbornički klub barskih Demokrata predložio je za 32. sjednicu Skupštine opštine Bar tri dopune dnevnog reda.

Jedna od predloženih tačaka je informacija o realizaciji zaključaka donijetih na sjednici SO Bar kojima se od nadležnih državnih organa traži da preispitaju koncesione ugovore za eksploataciju kamena na teritoriji Opštine Bar kao i mogućnost raskida istih.

Barske Demokrate traže da se u dnevni red unese Informacija o realizaciji Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama po osnovu ugovora zaključenih između Opštine Bar i "Sonube Montenegro" iz Podgorice u vezi realizacije projekta "Maljevik".

Traže i da se u dnevni red unese donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite. Tom odlukom se predlaže da se zbog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica pa tako i artikala koji se kupuju za novorođenčad, pokušaju ublažiti posljedice kroz povećanje iznosa naknade za novorođeno dijete sa 100 eura na 350 eura, odnosno sa 130 eura na 500 eura za roditelje u stanju socijalne potrebe ili koji su bez zaposlenja.

"Vjerujemo da predstavnici vladajuće većine u barskom parlamentu neće imati ništa protiv u vezi sa usvajanjem ovih predloga, bez obzira od koga oni dolaze, te da će iste podržati jer su isključivo i jedino u interesu svih građana Bara. Da prije svega dobijemo informaciju o tome da li je zaključak u vezi sa kamenolomima iz februara mjeseca ostao "mrtvo slovo na papiru" ili je rezultirao nekim uspjehom. Da konačno utvrdimo da li je Sporazum u vezi sa čuvenom investicijom na Maljeviku iz 2019. godine bio "mazanje očiju" ili će u narednom periodu rezultirati nekim uspjehom. I da u konačnom utvrdimo da li je Opština Bar spremna da građane i roditelje stvarno pomogne u ovom vremenu krize i povećanja osnovnih životnih namirnica", navodi se u saopštenju koje potpisuje odbornik Demokrata u Skupštini opštini Bar Momčilo Leković.