dopis u koji su "vijesti" imale uvid

Demokrate oborile Carevićeve oglase za zapošljavanje

Upravna inspekcija poništila oglase za prijem 17 novih radnika, kako u kabinetu predsjednika Opštine Marka Carevića, tako i u Komunalnoj policiji i inspekciji i Službi zaštite i spasavanja

22238 pregleda 13 komentar(a)
Više od 400 zaposlenih u administraciji, Foto: Vuk Lajović
Više od 400 zaposlenih u administraciji, Foto: Vuk Lajović

Upravni inspektor Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija poništio je oglase za prijem 17 novih radnika, kako u kabinetu predsjednika Opštine Marka Carevića, tako i u Komunalnoj policiji i inspekciji i Službi zaštite i spasavanja.

To se navodi u dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid, a koji je dostavljen budvanskom odboru Demokrata.

Demokrate su još krajem marta incirale vanredni inspekcijski nadzor, nakon što je raspisano četiri oglasa za kako bi osujetili da administracija Carevića zaposli nove radnike u susret izborima.

”Povodom vaše incijative upućene 31. marta kojom ste se obratili Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Odjeljenje upravne inspekcije radi vršenja inspekcijskog nadzora u Opštini Budva, obavještavam vas da je upravni inspektor 13. maja naredio otklanjanje nepravilnosti konstatovane u postupku inspekcijskog nadzora koje se odnose na popune radnog mjesta po četiri javna konkursa. Aktom od 14. juna Sekretarijat za lokalnu samoupravu je dostavio odluku o poništenju oglasa/konkursa. Navedenim aktom poništeni su oglasi raspisani 23. marta, javni konkurs od 21. marta, javni konkurs od 4. marta i javni oglas raspisan 18. marta”, navodi se u dopisu.

Zapošljavanje je u Budvi odavno najbolji recept za sticanje glasova koji su patentirali u Demokratskoj partiji socijalista, a koji su potom koristile sve partije koje su dolazile na vlast, od Demokratskog fronta do Demokrata.

Poništeni oglasi za zapošljavanje novih radnika, dio i u kabinetu predsjednika opštine Budva: Carević
Poništeni oglasi za zapošljavanje novih radnika, dio i u kabinetu predsjednika opštine Budva: Carevićfoto: Opština Budva

”Nakon što su krajem marta uputile incijativu za vanredni inspekcijski nadzor, pošto je raspisan oglas za prijem četiri savjetnika u kabinetu Carevića, te deset radnika u Komunalnoj policiji i inspekciji, kao i dva načelnička mjesta, Demokrate su u maju uputile urgenciju za dostavu obavještenja u vezi sa zahtjevom za vršenje inspekcijskog nadzora. Opština Budva je 23. marta raspisala javne oglase za popunu 17 radnih mjesta u Opštini Budva i dva načelnika službi. U vezi sa navedenim oglasom uputili smo dopis kojim smo tražili vršenje inspekcijskog nadzora. U saznanju smo da postupak po navedenim oglasima i dalje traje iz kog razloga tražimo da nam dostavite obavještenje u vezi sa preduzetim radnjama i postupite u skladu sa vašim ovalašćenjima u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba”, navele su Demokrate u dopisu.

Upravni inspektor je u zapisniku nakon izvršenog nadzora konstatovao, između ostalog, da su pojedine oglase, one koji se odnose na prijem radnika u kabinet Carevića, raspisalo neovlašćeno lice, da je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji takođe donijelo neovlašćeno lice, da odluka o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Slično je utvrđeno kada je riječ o konkursu za prijem radnika u Službi zaštite i spasavanja i Komunalnu policiju i inspekciju, gdje se konstatuje da nije donijet kadrovski plan za 2022, te da procedura popune radnog mjesta nije sprovedena u skladu sa zakonom.

Upravni inspektor ukazao je predsjedniku Opštine Budva, kao odgovornom licu, da otkloni nepravilnosti te da ih o preduzetim mjerama pisano obavijesti.

Sukob Demokrata i Demokratskog fronta kao epilog ima uvođenje prinudne uprave, a povjerenici su preuzeli funkciju Skupštine opštine. Nedavno je Vlada Dritana Abazovića izvršila imenovanje novih povjerenika.

Aktuelna budvanska vlast godinama je iz opozicionih klupa optuživala tada vladajući DPS za partijsko i rodbinsko zapošljavanje, da bi danas na opštinskim jaslama bilo gotovo 450 radnika. U Opštini Budva je krajem 2016. kada je došlo do smjene vlasti bilo, prema zvaničnim podacima, zaposleno 336 stalno zaposlenih radnika i na desetine onih po ugovoru o djelu.

U avgustu prošle godine Carević je pozvao sve zainteresovane službenike i namještenike zaposlene u opštinskoj administraciji da ukoliko su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa u roku od 60 dana podnesu zahtjev.

Opština odavno pokušava da smanji broj radnika, ali i pored ponuđenih otpremnina, malo ko se odlučuje da napusti lokalnu administraciju.

Skupština opštine je 2018. usvojila Odluku o otpremninama kojom je propisano da opštinski radnik ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 eura, ukoliko ima od 5 do 10 godina radnog staža, 13.000 sa radnim stažom od 10 do 20 godina, 16.000 ako ima više od 20 do 30 godina radnog staža i 20.000 preko 30 godina staža.

Trećina ne dolazi na posao, pojedini i više od godinu

Trećina zaposlenih u Opštini Budva prošle godine bila je na bolovanju, što je novi, neslavan rekord od kada se prati službeni apsentizam (odsustvovanje sa posla) u lokalnoj administraciji. Pojedini radnici konstatno koriste bolovanja, pojedini su čak i više od godinu odsutni sa svojih radnih mjesta, a pritom uredno dostavljaju doznake od ljekara, nerijetko iznova donoseći potvrde da su nakon “izlječenja” od jedne u međuvremenu dobili drugu bolest.

”Na osnovu dostavljenih izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad - bolovanja, od 316 stalno zaposlenih, 95 zaposlenih u 14 organa uprave i službi Opštine Budva po ovom osnovu je bilo odsutno sa posla u 2021. godini, što je 30,7 odsto ukupnog broja zaposlenih, sa prosječnim odsustvom od 58 dana po odsutnom zaposlenom (ukupan broj dana bolovanja/broj zaposlenih koji su koristili bolovanje), odnosno 18 dana po zaposlenom (ukupan broj dana na bolovanju/ukupan broj zaposlenih). Ukupan broj dana odsustva je 5.386 dana. Već duže vrijeme određen broj zaposlenih u organima lokalne uprave Opštine Budva permanentno koristi bolovanje koje je i duže od godinu dana”, nedavno je “Vijestima” saopšteno iz Sekretarijata za lokalnu smaoupravu.

Upravni inspektor je u zapisniku nakon izvršenog nadzora konstatovao, između ostalog, da su pojedine oglase, one koji se odnose na prijem radnika u kabinet Carevića, raspisalo neovlašćeno lice, da je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji takođe donijelo neovlašćeno lice, da odluka o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Slično je utvrđeno kada je riječ o konkursu za prijem radnika u Službi zaštite i spasavanja i Komunalnu policiju i inspekciju