građanska akcija:

Tužba zbog diskriminacije biračkog prava

Svi kandidati na izbornim listama imaju pravo na osnovu Ustava i međunarodnih propisa da budu birani, bez bilo kakve diskriminacije, ističe Vujičić

1349 pregleda 0 komentar(a)
Vujičić, Foto: Vuk Lajović
Vujičić, Foto: Vuk Lajović

Nevladino udruženje Građanska akcija podnijelo je tužbu Osnovnom sudu u Kotoru protiv Države Crne Gore - Skupštine Crne Gore, zbog diskriminacije biračkog prava.

“Skupština Crne Gore verifikovala je mandate poslanicima 27. saziva Skupštine Crne Gore na način što je verifikovala mandate poslanicima, koji su mandate dobili po redosledu na izbornima listama. Sama činjenica da su mandati verifikovani kandidatima sa izbornih listi po redosledu na listi, jasno i nedvosmisleno ukazuje na diskriminaciju biračkog prava, odnosno kandidati koji su koristili biračko pravo da budu birani a nalazili su se u srednjem i donjem dijelu izborne liste bili su diskriminisani u odnosu na kandidate u vrhu izborne liste”, saopštio je predstavnik Građanske akcije Božidar Vujičić.

Svi kandidati na izbornim listama, kako dodaje, imaju pravo na osnovu Ustava i međunarodnih propisa da budu birani, bez bilo kakve diskriminacije.

“Raspodjelom mandata po redosledu na listi prvi kandidat ima najveću šansu da dobije mandat, zatim drugi na listi i tako redom, stim da kandidati na listi koji se nalaze ispod rednog broja 30 nemaju nikakve šanse da dobiju mandat. Ako je Crna Gora republika, ako su svi državljani jednaki pred zakonom, ako Ustav CG definiše biračko pravo da birač bira i bude biran pod jednakim uslovima, ako je međunarodnim propisima, Ustavom i zakonom zabranjen svaki vid diskriminacije biračkog prava, NU Građanska akcija očekuje da će sud lako i brzo utvrditi da raspodjela mandata kandidatima po redosledu na listi predstavlja diskriminaciju pasivnog biračkog prava i usvojiti tužbeni zahtjev da sud utvrdi diskriminaciju i onemogući svaku dalju diskriminaciju biračkog prava.U daljem postupku predložićemo sudu da pozove Zaštitnika ljudskih prava da se uključi u tužbi na strani tužioca, kao umješač”, zaključio je Vujičić.