Klarić: Skupština ponovo lider u regionu u pogledu otvorenosti i transparentnosti rada

Generalni sekretar Skupštine kazao da je istraživanje još jedna potvrda značajnih rezultata ostvarenih na polju jačanja otvorenosti i transparentnosti rada Parlamenta tokom 2021. godine

3285 pregleda 5 komentar(a)
Klarić, Foto: Skupština.me/Igor Šljivančanin
Klarić, Foto: Skupština.me/Igor Šljivančanin

Skupština Crne Gore je ponovo lider u regionu u pogledu otvorenosti i transparentnosti rada, kazao je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Klarić.

Analiza otvorenosti parlamenata u regionu koju je pripremio i objavio Centar za demokratsku tranziciju (CDT), a čije istraživanje je sprovedeno od januara do aprila 2022. pokazuje da Skupština i dalje zauzima vodeću poziciju među parlamentima regiona sa 85,45 odsto ispunjenih kriterijuma otvorenosti.

"Na drugom mjestu je Skupština Sjeverne Makedonije sa 71,89 odsto, a zatim slijede Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa 61,22 odsto i Narodna skupština Republike Srbije koja ispunjava 51,9 odsto definisanih kriterijuma. Istraživanjem su obuhvaćene i Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine", saopšteno je iz Skupštine.

Klarić je kazao da je istraživanje još jedna potvrda značajnih rezultata ostvarenih na polju jačanja otvorenosti i transparentnosti rada Parlamenta tokom 2021. godine.

Predsjednik Skupštine u 2021. godini bio je Aleksa Bečić.

Istakao je i da je pored brojnih projekata, posebno obilježila organizacija Skupštine građana.

"Inovativnog mehanizma neposrednog učešća građana u radu parlamenta, koju je Skupština Crne Gore realizovala u saradnji sa Evropskim parlamentom. Na pomenuti projekat smo naročito ponosni i zbog činjenice da je Crna Gora prva država van Evropske unije koja je na ovaj način neposredno uključila građane u svoj rad".

Klarić zaključuje da uprkos svim aktivnostima Skupština ostaje posvećena kontinuiranom afirmisanju otvorenosti i transparentnosti kao ključnim principima rada savremenih parlamenata.

Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa nevladinim organizacijama iz regiona, a u okviru projekta koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED), godinama unazad razvija Regionalni indeks otvorenosti.

Otvorenost parlamenata mjerena je kroz više od stotinu indikatora koji se ocjenjuju na osnovu dostupnosti informacija na službenim internet stranicama institucija, kvaliteta relevantnog pravnog okvira, drugih izvora javnog informisanja te zahtjeva za pristup informacijama i upitnika koji su upućeni parlamentima.

Metodologija istraživanja, kako je navedeno u analizi, zasniva se na najboljim međunarodnim praksama i standardima dobrog upravljanja.