većinom glasova

Odbor odbio da razmatra Predlog o skraćenju mandata Skupštine jer Đukanović nije došao

Predsjednik Odbora Momo Koprivica kazao je da je prethodno Zakonodavni odbor ustanovio praksu u vezi sa istom stvari, shodno tumačenju Poslovnika Skupštine da u radu Odbora učestvuju predstavnici predlagača, te podnosioci amandmana na predlog akta koji se razmatra, u protivnom razmatranje predloga akta se odlaže

7852 pregleda 6 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Skupština Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Skupština Crne Gore

Odbor za politički sistem i pravosuđe odbio je danas većinom glasova da razmatra Predlog o skraćenju mandata Skupštine jer predlagač, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije došao na sjednicu.

Predsjednik Odbora Momo Koprivica stavio je na izjašnjenje svoj stav, jer, kako je kazao, ne želi autokratski da upravlja.

Na sjednici je većinski odlučeno da se sjednica ne može održati.

Koprivica je kazao da je prethodno Zakonodavni odbor ustanovio praksu u vezi sa istom stvari, shodno tumačenju Poslovnika Skupštine da u radu Odbora učestvuju predstavnici predlagača, te podnosioci amandmana na predlog akta koji se razmatra, u protivnom razmatranje predloga akta se odlaže.

Povezani članci

29. Septembar 2022.

Đukanović nije došao na sjednicu Zakonodavnog odbora

"Prije dva dana sam naložio sekretarki Odbora da ostvari neposrednu komunikaciju sa šefom kabineta predsjednika Crne Gore i ponudi bilo koji termin koji bi ima bio prihvatljiv. Na taj način smo iskazali spremnost sda se prilagodima svim obavezama i da omogućim raspravu u terminu po izboru Kabineta predsjednika, odnosno predsjednika. Nijesmo dobili povratnu informaciju i nakon proteka jednog dana smo zakazali sjednicu", kazao je Koprivica.

On je dodao da je nakon zakazivanja i obavještavanja predsjednika o sjednici dobio dopis od predsjednika kojim ga obavještava da zbog ranije preuzetih obaveza ne može učestvovati na sjednici pa je ovlastio savjetnike za ustavni sistem i pravna pitanja i saradnju sa državnim organima, Borisa Bastijančića i Natašu Pešić da ga zastupaju.

"Zatražio sam i mišljenje Stručne službe Odbora koja je iznijela mišljenja sa kojim sam saglasan", kazao je Koprivica.

On je pročitao mišljenje Stručne službe, koja je navela da se državni organi dijele na inokosne, gdje odluke o vršenju funkcije donosi pojedinac, na primjer predsjednik države i zborne gdje odluke donosi tijelo sastavljeno od više članova, kao što su Skupština i Vlada.

"Shodno članu 67 Poslovnika u radu Odbora učestvuju predstavnici predlagača te i podnosioci amandmana na predlog akta koji se razmatra, u protivnom razmatranje predloga akta se odlaže shodno Ustavu predsjednik podnosi predlog razrješenju Skupštine i taj predlog ne može prenijeti ni na koga drugoga. Taj predlog kao i svaki drugi predlog koji legitimitet crpi iz Ustava i koji lično potpiše predsjednik, on mora lično i da zastupa pred parlamentom. Ono što je regulisano Ustavom ne može biti regulisano nijednim nižim pravnim aktom. Iz svega proističe da je predsjednik kao inokosni državni organ dužan da svoj predlog zastupa pred Skupštinom i ne može delegirati drugo lice da zastupa predlog o skraćenje mandata Skupštine koji je sam podnio", navedeno je u mišljenju Stručne službe.

Koprivica je dodao još jedan argument u priolog tome zašto je sjednica bez predsjednika u ovom slučaju pravno nemoguća.

"Pred nama je Predlog odluke koji je on dostavio. Taj predlog ima tri člana, a ukoliko bi se amandmanski djelovalo, a Odbor ima to pravo, sa drugo strane nema predlagača, ne bismo imali nekog sa funkcijom odlučivanja da prihvati ili ne prihvati amandman. Savjetnici ipak nemaju funkciju odlučivanja. Prema tome smatram da predsjednika ne mogu predstavljati savjetnici na ovoj sjednici", rekao je Koprivica.

Danijel Živković (DPS) pitao je po čemu je predsjednik umanjen u mogućnosti da ima predstavnika predlagača u odnosu na neki drugi organ.

"To znači da se predsjednik mora pojaviti na svakom mjestu u svako vrijeme, a da nema pravo da ima predstavnika predlagača...Onemogućiti predsjednika, kao instituciju sa najvećim stepenom legitimiteta da ima ovlašćene predstavnike, makar u ovoj konkretnoj situaciji je onemogućavanje te institucije da vrši svoja ovlašćenja u punom kapacitetu", kazao je Živković dodajući da niko ne spori da se ovakvo pitanje pojavi kao problematično, ako se predsjednik ne pojavi na sjednici parlamenta.