Bajraktari: Većina problema u uzročno-posljedičnoj vezi sa neradom i neodgovornošću ranijih uprava

Kazao je da će detaljnja analiza poslovanja biti urađena i za sva javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač i vlasnik Opština, kako bi se identifikovali problemi, predložili novi modeli funckionisanja i vršio monitoring njihove efikasnosti

7351 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Opština Ulcinj
Foto: Opština Ulcinj

Predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari kazao je da je nova vlast za prvih 100 dana rada, provela analizirajući zatečeno stanje, vodila razgovore sa zaposlenima koji dugo rade u Opštini, imala konsultacije sa dobrim pravnicima i poznavaocima lokalne samouprave, pokušavajući na taj način da adekvatno shvati dubinu i suštinu problema sveukupnog funkcionisanja lokalne administracije.

„Nimalo iznenađujuće, došli smo do zaključaka da je većina problema u uzročno-posljedičnoj vezi sa neradom, neodgovornošću i nesnalaženjem ranijih opštinskih vlasti“, kazao je Bajraktari na današnjoj konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata nakon što je prije 100 dana preuzeo vodeću funkciju.

Naveo je da je struktura i organizacija lokalne samouprave bila loše postavljena, zastarjela i nefukcionalna, neadekvatna da odgovori na moderne potrebe jednog društva, posebno mladih, kada su u pitanju sport, kultura, obrazovanje i omladina.

„Reorganizacijom Opštine, formirali smo nove sekretarijate- Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, Sekretarijat za kulturu, sport, omladinu i društvene djelatnosti i Sekretarijat za investicije, istovremeno ukidajući nepotrebne i nefunkcionalne sekretarijate. Ovim Opština Ulcinj dobija aktivnu ulogu u kreiranju društvenih politika u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i omladine. Sve ove oblasti sada imaju svoje budžete koji će se iz godine u godinu kretati uzlaznom putanjom“, poručio je Bajraktari.

Sa pres konferencije
Sa pres konferencijefoto: Opština Ulcinj

Naveo je da je za za kratko vrijeme, značajan pomak ostvaren i u Sekretarijatu za budžet i finansije, gdje je urađena detaljna analiza načina fukcionisanja i sistema rada tog resora.

„Uspostavljenja je veća disciplina i adekvatniji model podjele rada među zaposlenim, što je odmah rezultiralo povećanjem naplate određenih opštinskih prihoda. Realizacija budžeta u odnosu na isti period prošle godine veća je za 1.500.000 eura. Poređenja radi, za isti period prošle godine, prihodi su iznosi 7.166.000 euro što je bilo jedva 47 % planiranog, dok je ove godine realizacija 8.650.000 euro što iznosi 72 % planiranog, i kreće se progresivnom putanjom“, kazao je Bajraktari.

Sekretarijat, dodao je, planira uvođenje sistema nagrađivanja redovnih platiša i kažnjavanja neredovnih.

„Situacija u kojoj opštinski funkcioneri ne plaćaju svoje obaveze prema Opštini, kao što je ranije bio slučaj, nešto je što se neće tolerisati“, podvukao je Bajraktari. Kazao je da će detaljnja analiza poslovanja biti urađena i za sva javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač i vlasnik Opština, kako bi se idetifikovali problemi, predložili novi modeli funckionisanja i vršio monitoring njihove efikasnosti.

„Kao odgovorna lokalna vlast, pristupili smo rješavanju brojnih nagomilanih problema koji stoje kao prepreke na putu razvoja naše opštine. Opština Ulcinj je prvi put uspostavila partnerski odnos sa Vladom Crne Gore, koji nije poslušnički, kao što je ranije bio slučaj, već je to partnerstvo zasnovano na saradnji i zajedničkoj želji i interesu da Ulcinj stvarno postane jedan od najrazvijenih gradova u Crnoj Gori, mjesto koje mu i pripada ako se uzmu u obzir brojni resursi koje posjeduje“, kazao je Bajraktari. Podsjetio je da nova vlast uspjela da ispravi dugogodišnju nepravdu učinjenu našim očevima i đedovima prije 42 godine, kada su njihovu imovinu u Valdanosu bukvalno otimale tadašnje vlasti.

„Međutim, to nije dovoljno, već smo dužni da tu uvalu, koja je među najljepšim na Mediteranu, zaštitimo i očuvamo za buduća pokoljenja. Pritisak turizma na prostor je ogroman, i zato ne smijemo dozvoliti da se on pod tim pritiskom uruši. Region obiluje negativnim primjerima uništavanja prostora. Zato smo sa Vladom i Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, pokrenuli postupak usvajanju studije zaštite koja nudi održiv model upravljanja tim prostorom“, kazao je Bajraktari.

Naveo je da Opština, svjesna značaja turizma za grad, tijesno sarađuje sa Vladom na privlačenju investitora koji će izgraditi nove smještajne kapacitete visoke kategorije. Očekuje početak izgradnje prvog velikog hotela sa pet zvijezdica na Velikoj plaži, početak gradnje novog hotela na nekadašnjoj lokaciji hotela Galeb, investitora za zemljište u Mavrijanu i bivšeg hotela Jadran na rtu Suka, i druge značajne lokacije.

„Ovim će se ulcinjski turizam uzdići na viši nivo, čime će se oživjeti i druge djelatnosti koje su komplementarne sa turizmom, kao što su poljoprivreda, proizvodnja zdrave organske hrane, ruralni turizam, zanatske djelatnosti, proizvodnja rukotvorina...“ najavio je on.

Opština Ulcinj, dodao je, uspjela je da odblokira projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, sa Njemačkom razvojnom bankom –KFW, čija je vrijednost samo prve faze oko 20 miliona eura, a koji je prijetio da doživi totalni debakl i fijasko zbog neizvšavanja obaveza koje su preuzele ranije lokalne vlasti.

„Tim smo konačno ušli u fazno rješavanje problema vodosnabdijevanja i kanalizacije za našu opštinu, u skadu sa modernim evropskim standardima, što čini ovaj projekat jednim od najvažnijih u modernoj istoriji Ulcinja“, ocijenio je Bajraktari.

I pored nepovoljnih kretanja na globalnom tržištu, geopolitičke nestabilnosti, galopirajuće inflacije, kako je naveo, nastupajući period se slobodno može okarakterisati kao investicioni za opštinu Ulcinj.

„Krećemo od asfaltiranja bulevara Teuta koji vodi prema Velikoj plaži, čime će ova značajna saobraćajnica konačno dobiti nedostajući sloj asfalta. Vodimo dnevnu komunikaciju sa Vladom po pitanju novog mosta na Bojani, koji će putovanje od Ulcinja do velikog međunarodnog aerodroma u Tirani skratiti na jedan sat od sadašnjih dva i po sata. Ovim grandioznim infrastrukturnim projektom Ulcinj postaje čvorište na tranzitu između zapadnih i istočnih zemalja Evrope, čime dobijamo na značaju kao važni centar regiona“, poručio je Bajraktari. Naglasio je i saradnju sa JP Morsko dobro, koja će rezultirati skorim sveobuhvatnim paternim uređenjem Velike skele, čime će, kako je istakao, to pristanište izgledati značajno atraktivnije u odnosu na sadašnje stanje.

„Pokrenuli smo inicijativu za rješavanje problema koji godinama tapka u mjestu i koji vizuelno i arhitektonski urušava Stari grad Ulcinj. To je nelegalni objekat u Starom gradu, na lokaciji koju zovemo Topovsko polje, za koji Opština nema namjeru da izda dozvolu. Sa vlasnicima vodimo komunikaciju za otkup parcele od i mogu vam reći da to ide u dobrom pravcu“, kazao je on.

Opština Ulcinj, dodao je, radi i na povećanju transparentnosti i inkluzivnosti u radu. Kazao je da svi opštinski sekretarijati i službe imaju zadatak da intenzivno sarađuju sa relevatnim društvenim akterima kao što su nevladine organizacije, udruženja privrednika, sportski klubovi, studenti i umjetnici, kako bi svoj rad dizajnirali u skladu sa njihovim potrebama i bili njihov servis.

„Posebna pažnja biće posvećena dijaspori, koja je do sada bila potpuno isključena iz bilo kakve participacije u društvenom životu naše opštine. Želimo da se oni osjećaju punopravnim građanima naše opštine i da se njihove ideje, mišljenja i predlozi uzimaju u obzir prilikom osmišljavanja razvojnih politika našeg grada“, kazao je Bajraktari. Naveo je da će posebna pažnja biti posvećena ekologiji, zaštiti prirode i životnog prostora.

„Želimo da naš Ulcinj brendiramo kao prvu zelenu destinaciju u Crnoj Gori, i zato će naš rad, tokom čitavog mandata, biti u eco-friendly maniru“, kazao je on.

On je na kraju pozvao opoziciju, DPS i DUA, da prekinu bojkot i da se vrate u Skupštinu i pokušaju da daju doprinos u donošenju odluka za dobrobiti svih građana, uključujući i njihovih glasača.