Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Između ostalog Vlada je utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu

11473 pregleda 14 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Vlada Crne Gore, Foto: Boris Pejović

Vlada u tehničkom mandatu na danas održanoj 35. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je:

 • donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova mr Mirka Kovačevića,
 • donijela Rješenje o određivanju mr Mirka Kovačevića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova,
 • donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zorana Kujovića,
 • donijela Rješenje o određivanju Zorana Kujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 • donijela Rješenje o određivanju Vere Keljanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 • donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Snežane Popović,
 • donijela Rješenje o određivanju Ljubinke Ivanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 • utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 • utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 • utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 • donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: predsjednik, prof. dr Dragan Bogojević, i članovi/ce: Marjan Miljić, prof. dr Vesna Kilibarda, mr Boban Batrićević i Đurđa Martinović,
 • donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: predsjednica, prof. dr Tatjana Jovović, i članovi/ce: dr Gojko Čelebić, mr Ksenija Rakočević i Petar Pejaković,
 • donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Crnogorska kinoteka u sastavu: predsjednik, dr Zoran Koprivica, i članovi/ce: Aleksandar Bečanović, Varja Đukić, mr Snežana Pejović i Zdenka Perović,
 • donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Crnogorska kinoteka u sastavu: predsjednik, Aleksandar Bečanović, i članovi/ce: Bashkim Alaj, Vahida Hasanaga Nimanbegu, Nikola Nikolić i Nataša Kovač Martinović,
 • donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Bojana Martinovića i Gorana Bulajića,
 • donijela Rješenje o imenovanju Gojka Berkuljana i Budimira Rašovića za članove Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište,
 • donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom” u sastavu: predsjednik, dr Nenad Vujadinović, i članovi/ce: Žaklina Oštir, mr Jelena Martinović Bogojević, Milovan Radojević i Đorđe Dragićević,
 • donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom” u sastavu: predsjednik, prof. dr Nenad Vujadinović, i članovi/ce: Mirjana Medojević, Arlinda Lulgjuraj, mr Dina Kukalj i Goran Radović,
 • donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore u sastavu: predsjednik, Đuro Prijić, i članovi/ce: Dragana Lalošević, Vesna Prlja, Draško Dragaš i Slavko Dabinović,
 • donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore u sastavu: predsjednik, Stevan Kordić, i članovi/ce: Petar Martinović, Don Robert Tonsati, Živko Radović i Radojka Abramović,
 • donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Marinka Pavićevića i Vanje Vukčević,
 • donijela Rješenje o imenovanju Tatjane Ilić za članicu Savjeta JU Muzički centar Crne Gore,
 • donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Jelene Božović,
 • donijela Rješenje o imenovanju Dragana Radovića za člana Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore,
 • donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave prihoda i carina Vladimira Bulajića,
 • donijela Rješenje o određivanju Vladimira Bulajića za vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina Andriji Ćetkoviću,
 • donijela Rješenje o određivanju Andrije Ćetkovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o postavljenju Jelene Jovetić za generalnu direktoricu Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Svetlane Vukićević za generalnu direktoricu Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Biljane Peranović za generalnu direktoricu Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Milene Živanović za generalnu direktoricu Direktorata za imovinsko - pravne poslove u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Bojana Paunovića za generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Anje Amidžić za generalnu direktoricu Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Jelene Davidović za generalnu direktoricu Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Minasa Trubljanina za generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o postavljenju Danka Dragovića za generalnog direktora Direktorata za ekonomsko - finansijski sistem u Ministarstvu finansija,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Dušanki Vujisić,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Svetlani Krgović,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Tatjani Vujisić,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Jeleni Đukić,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Mariji Mrvaljević,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave prihoda i carina Bojanu Andrejeviću,
 • donijela Rješenje o određivanju Tatjane Vujisić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o određivanju Danila Potpare za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o određivanju Bojana Andrejevića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o određivanju Jaha Demića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o određivanju Biljane Jelić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 • donijela Rješenje o određivanju Gojka Kalezića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina i
 • donijela Rješenje o određivanju Jelene Đukić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina