Misija OEBS-a snažno posvećena podršci Skupštini

"Kao i prošle godine, u 2023. fokus će biti stavljen na prilagođavanje klimatskim promjenama i na alate za usvajanje rodno osjetljivog zakonodavstva i budžeta"

4125 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Skupština Crne Gore
Sa sastanka, Foto: Skupština Crne Gore

Misija OEBS-a ostaje snažno posvećena podršci Skupštini Crne Gore, kako bi ta institucija dostigla najviše demokratske standarde, kazala je šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Generalni sekretar parlamenta Aleksandar Klarić sastao se sa Vag i saradnicom na Programu za demokratizaciju Anom Krušić.

Sagovornici su, uz konstataciju da je partnerstvo dva subjekta na izuzetnom nivou, i osvrt na brojne uspješno realizovane projekte, ali i najavu aktivnosti koje će uslijediti kroz dalji zajednički angažman Skupštine i Misije OEBS-a, razmotrili modalitete dalje moguće saradnje koja bi za rezultat imala kontinuitet jačanja, snaženja i profesinalizacije kapaciteta najvišeg zakonodavnog doma, saopšteno je iz parlamenta.

"Osvrnuvši se na sada već prepoznate kvalitete u radu crnogorskog parlamenta, generalni sekretar Aleksandar Klarić je podsjetio na dostignuća ostvarena u dijelu transparentnosti i otvorenost institucije, njeno snažno pozicioniranje na nivou profesionalizacije službi, kadrovskih potencijala, otvorenosti ka građanima, te zaokruženosti procesa digitalizacije rada, koji ovu instituciju čine u svakom trenutku prepoznatljivom na mapi institucionalnog djelovanja i time je izdvajaju kao onu koja oslanjajući se na institucionalnu memoriju, prepoznaje značaj daljeg međuinstitucionalnog uvezivanja", navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu je napomenuo da Skupštine ostaje do kraja otvorena za prihvatanje i implementaciju mogućih modela međuinstitucionalne saradnje koji bi značili jačanje sistema u cjelini.

Klarić je podsjetio i zahvalio na bezrezervnoj podršci koju Misija godinama pruža Skupštini u brojnim oblastima od značaja za njen rad, poručivši da će ta saradnja biti nastavljena i u narednom periodu, uz uvažavanje obostranih interesa i dalje građenje povjerenja.

"Potvrdivši da dvije institucije imaju više nego plodotvornu saradnju, koja daje konkretne i vidljive rezultate, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag je kazala da Misija ostaje snažno posvećena podršci Parlamentu kako bi ova institucija dostigla najviše demokratske standarde, kroz transparentnost i odgovornost poslanika i poslanica, kao i da podstakne ravnopravnost muškaraca i žena u procesu donošenja zakona. Postavljeni su novi ciljevi koji se tiču obuke zaposlenih u skupštinskoj Stručnoj službi, a radiće se i na pripremi analize zakonodavnih procedura u Crnoj Gori. Kao i prošle godine, u 2023. fokus će biti stavljen na prilagođavanje klimatskim promjenama i na alate za usvajanje rodno osjetljivog zakonodavstva i budžeta", navodi se u saopštenju.

U cilju daljeg unapređenja i ubrzanja reformskih procesa, razgovarano je i o značaju efikasnije komunikacije na nivou međuinstitucionalnog povezivanja i funkcionisanja.

"Uz osvrt da Misija pruža dugoročnu, snažnu podršku crnogorskom parlamentu, ambasadorka Vag je najavila da će biti pokrenuta eksterna evaluacija prethodno ostvarenih rezultata za period 2019 – 2022. godine, koja bi bila oslonjena na internacionalnu ekspertizu, uz koordinaciju i otvorenu komunikaciju sa Skupštinom", zaključuje se u saopštenju.