Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Danas je na sjednici razmotreno više kadrovskih pitanja

11550 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Vlada Crne Gore
Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 40. sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja i donijela više rješenja.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Dritan Abazović.

Ovo su rješenja koja je Vlada danas donijela:

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Službeni list Crne Gore Refika Bojadžića, kao i rješenje o imenovanju Mišele Manojlović za novu članicu ovog Odbora.

Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora JU Službeni list Crne Gore Miomira Jakšića, kao i rješenje o imenovanju Rajka Radonjića za novog člana ovog Odbora.

Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica u sastavu: Branislav Dačević, Aleksandar Đurišić i Dragana Vujović.

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica u sastavu: Andrej Raspopović, Luka Jovanović i Nermin Škretović.

Rješenje o imenovanju Marka Radonjića za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda rada Suzane Radulović.

Rješenje o imenovanju Marine Jovanović za članicu Upravnog odbora Fonda rada.

Rješenje o razrješenju Savjeta za reviziju u sastavu: Ana Krsmanović, predsjednica, Valentina Ivanović, zamjenica predsjednice, i članice Katarina Bulatović, Stoja Roćenović i Azra Šehović.

Rješenje o imenovanju Savjeta za reviziju u sastavu: Minas Trubljanin, predsjednik, Ana Lalević Filipović, zamjenica predsjednika, i članovi Tamara Ivković, Vladimir Đurišić i Marina Albijanić.

Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Rumnice Kostić.

Rješenje o imenovanju Danila Kaluđerovića za člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Igoru Rakčeviću.

Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Milene Mijović Durutović.

Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija Dobrile Vlahović.

Rješenje o određivanju Milene Mijović Durutović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija.

Rješenje o određivanju Dobrile Vlahović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija.

Rješenje o imenovanju Bobana Jovovića za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave.

Rješenje o postavljenju Sava Rašovića za sekretara Ministarstva sporta i mladih.

Rješenje o postavljenju Zorana Jojića za generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih.

Rješenje o određivanju Martina Ljuljđuraja za v.d. generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih.

Rješenje o imenovanju Mišele Manojlović za članicu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva Marka Stoiljkova, kao i rješenje o imenovanju Saše Uskokovića za novog člana ovog Odbora.

Rješenje o razrješenju člana Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore mr Damira Davidovića, kao i rješenje o imenovanju Lazara Miranovića za novog člana ovog Odbora.

Vlada je na sjednici predložila Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo da za člana Odbora direktora Instituta izabere dr Draška Raškovića.