Nenezić: Opozicija izazvala prekid rada SO Bar

"Naime, neprenošenje današnje sjednice je uslovljeno isključivo odlukom Savjeta Radio Bara, koja se odnosi na izvještavanje u toku izborne kampanje, te na koju lokalni parlament nije imao mogućnosti da utiče", rekao je Nenezić

11978 pregleda 8 komentar(a)
Nenezić, Foto: SO Bar
Nenezić, Foto: SO Bar

Predsjednik Skupštine opštine (SO) Bar Branislav Nenezić saopštio je da su danas predstavnici opozicije u gradskom parlamentu svojim činjenjem izazvali prekid rada SO Bar, a u vezi sa odlukom da se današnje zasjedanje ne prenosi direktno.

On je dodao da je odluka da se zasjedanje ne prenosi donijeta u skladu sa važećim propisima i standardima modernih demokratskih društava u predizbornim procesima.

"Naime, neprenošenje današnje sjednice je uslovljeno isključivo odlukom Savjeta Radio Bara, koja se odnosi na izvještavanje u toku izborne kampanje, te na koju lokalni parlament nije imao mogućnosti da utiče. Podsjećam da je na osnovu člana 96a, 96b i 96c i člana 22 Zakona o elektronskim medijima, Savjet Radio Bara donio "Pravila o predstavljanju kandidata tokom kampanje za izbore predsjednika Crne Gore", a u kojim se u članu 5 stav 7 navodi da se u toku izborne kampanje neće direktno prenositi sjednice Skupštine opštine Bar. Tu želim dodati da je Poslovnikom o radu Skupštine opštine Bar, član 109 stav 2, propisano da Lokalni javni emiter "Radio-Bar" d.o.o. direktno prenosi sjednice Skupštine u skladu sa zaključenim ugovorom" i da je član Poslovnika koji određuje način prenosa sjednice Skupštine u ovom slučaju ispoštovan", istakao je Nenezić.

On je dodao da zaista nije korektno sabotirati rad SO Bar, te za to "optužiti" predsjednika Skupštine, a posebno kroz izražavanje zabrinutosti da javnost neće biti o nečemu obaviještena i time onemogućavati donošenje odluka od značaja za funkcionisanje rada lokalne samouprave, a pri tom su u sali bili predstavnici medija koji su iskazali zainteresovanost da istoj prisustvuju.

"Kada je riječ o spornoj tački, vezanoj za informaciju o projektu "Maljevik" treba radi javnosti pojasniti da je upravo bio cilj da se novi saziv Skupštine opštine Bar detaljno upozna sa ovim projektom i da nema govora da nešto pokušava da se krije, kada je spremljena opširna informacija na cijelih 500 strana, koja će omogućiti svim političkim subjektima da budu detaljno upoznati sa činjenicama. Konkretno radi građana Bara treba reći da se ova informacija ne usvaja, o njoj se ne glasa i da ona ni na koji način, ni u najmanjoj mjeri, ne utiče na ishod niti prejudicira bilo šta u sporu koji se može voditi u ovom procesu. Treba napomenuti da je tačka i uvrštena na Dnevni red Skupštine na inicijativu jednog odborničkog kluba opozicije, koji isti danas nije htio da se o njoj "informiše". Upravo vodeći računa o obaviještavanju javnosti o radu Skupštine opštine Bar sva dokumenta i donijeti akti biće dostupni javnosti, kako političkim subjektima, tako i svim građanima Bara, u skladu sa članom 110 Poslovnika o radu Skupštine opštine Bar", rekao je Nenezić.

On je kazao da je svojim dosadašnjim činjenjem pokazao da se ponaša kao predsjednik SO Bar u kojoj su predstavljeni svi njeni građani i da će kao i do sada poštovati propise dosljedno, kroz saradnju sa svim političkim subjektima u SO Bar.

"Nećemo dozvoliti da se u ovom visokom domu uvede loša praksa koja zaista i u mnogo težim političkim momentima i raznim političkim situacijama nije bila odlika skupštinskog saziva, već naprotiv iz ovog doma smo uvijek slali poruku da se uprkos političkim razlikama možemo složiti oko ponašanja na koje trebamo svi biti ponosni", zaključio je Nenezić.