Građanska akcija: DIK da izradi glasački listić na kojem će moći da se glasa za izbornu listu i kandidata

Sve države Evrope, koje su potpisale Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Protokol prvi uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljuskih prava, osim Crne Gore i Srbije, omogućile su biračima da na glasačkom listiću birači zaokruže izbornu listu i kandidata kojem daju svoj glas, kazali su iz Građanske akcije

9398 pregleda 23 reakcija 21 komentar(a)
Državna izborna komisija, Foto: Boris Pejović
Državna izborna komisija, Foto: Boris Pejović

Ukoliko Državna izborna komisija (DIK) ne izradi glasački listić na kojem će birač moći da zaokruži listu i kandidata sa liste, izbori neće biti iskaz izborne volje birača, kazali su iz Građanske akcije (GA).

Oni su predložili da komisija izradi glasački listić ne kojem će birač moći da svoj glas da izbornoj listi ali i da, kako kažu, u skladu sa Ustavom CG slobodno bira predstavnika u Skupštini Crne Gore.

"GA poziva javno predsjednika i članove DIK da postupe u skladu sa Ustavom Crne Gore i čalnam 25 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, da u postupku izrade glasačkog listića, neposredno primjene odredbu međunarodnog pakta, kojom je određeno da se države potpisnice međunarodnog ugovora obavezuju da bez bilo kakve diskriminacije biračima omoguće da biraju i budu birani kao i da izbori budu izraz slobodno izražene volje birača", rečeno je iz te nevladine organizacije.

Podsjetili su da je Ustavom određeno da međunarodni ugovori imaju primat nad domaćim zakonodavstvom,dodajući da se neposredno primjenjuju kad odnose uređuju drugačije od zakonodavstva Crne Gore.

"Sve države Evrope, koje su potpisale Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Protokol prvi uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljuskih prava, osim Crne Gore i Srbije omogućile su biračima da na glasačkom listiću birači zaokruže izbornu listu i kandidata kojem daju svoj glas. Poslanici u svim državama Evrope osim Crne Gore i Srbije izraz su volje birača, koji su ih podržali tako što su zaokružili njihovo ime ili broj pod kojim se nalaze na listi", naveli su.

Izbori neće biti iskaz izborne volje birača, smatraju iz GA, ukoliko DIK ne izradi glasački listić na kojem će birač moći da zaokruži listu i kandidata sa liste.

"Zakonodavni domovi evropskih država osim Crne Gore i Srbije izraz su istinske volje birača, dok su jedino u Crnoj Gori i Srbiji izraz volje lidera izborne liste, koji lično određuje ko će dobiti mandat a ko neće dobiti mandat, obzirom da se mandati dodjeljuju kandidatima po redosledu na listi, što predstavlja diskriminaciju biračkog prava", kazali su iz GA.

Bonus video: