Mugoša: OSI će biti oslobođene plaćanja usluga u javnom autobuskom i željezničkom prevozu

"Formiraće se i poseban tim koji će izvršiti sveobuhvatnu analizu pristupačnosti i dostupnosti javnih i površina za rad OSI, uz obavezu dostavljanja redovnih izvještaja i predlaganja mjera za uklanjanje zatečenih prepreka", kazao je Mugoša

4422 pregleda 1 komentar(a)
Mugoša, Foto: Socijaldemokrate
Mugoša, Foto: Socijaldemokrate

Potpredsjednik Socijaldemokrata Boris Mugoša i kandidat na listi Zajedno predstavio je set mjera predviđenih izbornim programom te koalicije, koje se odnose na problematiku položaja lica sa invaliditetom (OSI).

On je kao jednu od predviđenih mjera istakao stalni monitoring od nadležnog odbora u Skupštini Crne Gore, sa ciljem kontrole poštovanja propisa u oblasti prava OSI.

Mugoša je kao kao jedan od prioriteta naveo da se svi objekti u kojima rade državne institucije i organi lokalnih uprava učine pristupačnim OSI.

"Formiraće se i poseban tim koji će izvršiti sveobuhvatnu analizu pristupačnosti i dostupnosti javnih i površina za rad OSI, uz obavezu dostavljanja redovnih izvještaja i predlaganja mjera za uklanjanje zatečenih prepreka", kazao je Mugoša.

On je istakao da je u cilju obezbjeđenja preduslova za njihovo puno učešće u životu zajednice neophodno realizovati niz programa u saradnji s organizacijama civilnog društva.

"To podrazumijeva osnaživanje postojećih i pokretanje novih servisa personalne asistencije i mobilnih timova za OSI, za što će biti obezbijeđena potrebna finansijska sredstva", rekao je Mugoša.

On je naglasio i da će osobe s invaliditetom biti oslobođene plaćanja usluga u javnom autobuskom i željezničkom prevozu.

Kao jednu od mjera naveo je i prilagođavanje zvanične web prezentacije državnih institucija osobama oštećenog vida, uz dosljednju primjenu standarda pristupačnosti.

Mugoša je ocijenio da je potrebno ubrzati aktivnosti na unapređenju normativnog okvira koji se odnosi na zakonska rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom i vještačenja invaliditeta.

"Radi uspostavljanja pravednijeg sistema i efikasnijeg pristupa pravima za sve vrste materijalnih davanja, usluga i drugih prava lica sa invaliditetom", rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, neophodno je i objavljivanje poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom - grant šeme i raspodjeljovanje sredstava, po navedenim pozivima, po mogućnosti, najkasnije do kraja drugog kvartala.

"I da se navedena sredstva odnose na realizaciju aktivnosti za tu kalendarsku godinu”, zaključio je Mugoša.

Bonus video: