Vlada: 1,35 miliona eura iz tekuće budžetske rezerve za izbore u nedjelju

Vlada je na sjednici usvojila informaciju o obezbjeđivanju sredstava za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

15946 pregleda 26 reakcija 1 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore opredijelila je, na zahtjev Državne izborne komisije (DIK), 1,35 miliona eura iz tekuće budžetske rezerve za sprovođenje prijevremenih parlamentarnih izbora koji će biti održani u nedelju.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

„Imajući u vidu da ti troškovi nijesu mogli biti planirani Zakonom o budžetu, Vlada je, na zahtjev DIK, iz tekuće budžetske rezerve opredijelila 1.353.571 eura za sprovođenje prijevremenih izbora“, navodi se u saopštenju Vlade.

Na sjednici je utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Iz Vlade su rekli da je dosadašnja primjena Zakona ukazala na postojanje određenih nedostataka koje je neophodno otkloniti kako bi se osigurao efikasan i djelotvoran pristup pravdi.

„U dikusiji je naglašeno da je cilj izmjena Zakona prevazilaženje problema koji se ogledaju u nemogućnosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, a ujedno i prava na pristup sudu žrtvama torture, djeci kao žrtvama krivičnih djela protiv polnih sloboda, kao i djeci koja su pokrenula postupak za zaštitu prava djeteta odnosno tužbu za vršenje roditeljskog prava“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je i Strategijom reforme pravosuđa 2019-2022 prepoznata važnost tog pitanja u okviru strateškog cilja „Jačanje dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe“, što predstavlja smjernicu za razvijanje i unapređenje sistema besplatne pravne pomoći.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako su kazali, razlog izmjena i dopuna Zakona je usaglašavanje sa konvencijama Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, pravnim standardima Evropskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim dokumentima.

„Dalje osavremenjivanje opšteg i posebnog dijela Krivičnog zakonika na osnovu dobre prakse drugih evropskih krivičnopravnih sistema, otklanjanje pojedinih zakonskih neusklađenosti i dalje unapređenje određenih postojećih rješenja, omogućiće da Crna Gora ima jedan savremeni i evropski krivični zakonik koji će predstavljati dobru osnovu za borbu protiv savremenih oblika kriminaliteta“, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici je utvrđen i Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini, koji je potpisan 19. marta 2021. godine u Beogradu.

Iz Vlade su kazali da, potvrđivanjem Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini, Crna Gora iskazuje spremnost za dalje unapređenje sistema sprečavanja i suzbijanja korupcije i opredijeljenost za unapređenje mehanizama međunarodne – regionalne saradnje na polju sprečavanja i suzbijanja korupcije.

„Svrha Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini je sprječavanje korupcije uz pomoć direktne administrativne razmjene podataka koji se odnose na prijavljenu imovinu između strana potpisnica Sporazuma“, pojasnili su iz Vlade.

Prema njihovim riječima, Sporazumom su utvrđeni podaci koji se razmjenjuju, postupak razmjene podataka na zahtjev, mogućnost automatske razmjene podataka, pravo odbijanja zahtjeva.

Iz Vlade su kazali da su sporazumom utvrđeneni i mehanizmi pretraživanja i korišćenja otvorenih baza podataka i direktan pristup, mogućnost spontane razmjene podataka, povjerljivost, određivanje kontakt tačke, pitanje troškova pomoći koja se pruža na osnovu Sporazuma, kao i jezika.

Kako su naveli, proces pripreme Sporazuma dio je aktivnosti koje je sprovela Regionalna antikorupcijska inicijativa uz podršku Austrijske razvojne agencije.

„Nacrt sporazuma podržali su šefovi država i vlada na samitu u Trstu 2017. godine“, podsjeća se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je posvećenost sprovođenju preventivnih radnji protiv korupcije prepoznata kao jedan od ključnih elemenata u Poglavlju 23 – Pravosude i temeljna prava pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Bonus video: