Miler: Vraćanje fokusa na proširenje EU je prilika za Crnu Goru

U oblasti trgovine, EK je pozdravila dosadašnje usklađivanje Crne Gore sa EU režimom sankcija

16792 pregleda 1 komentar(a)
Pododbor za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Pododbor za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore

Obnovljeni politički fokus na proširenje, Crnoj Gori daje priliku da napreduje na putu ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i politiku proširenja, Majkl Miler.

"Pravilno funkcionisanje novog parlamenta i formiranje nove vlade su od suštinske važnosti da bi se to postiglo, kao i institucije koje su ovlašćene i opredijeljene da sprovode reforme vezane za EU", poručio je Miler na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da su predstavnici crnogorskih institucija na sastanku predstavili rezultate postignute od prethodnog sastanka koji je održan u oktobru prošle godine, u poglavljima: Sloboda kretanja robe, Porezi, Preduzetništvo i industrijska politika, Carinska unija i Vanjski odnosi. Sastankom su kopredsjedavali Miler i Jovana Krunić, v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

"U oblasti trgovine, EK je pozdravila dosadašnje usklađivanje Crne Gore sa EU režimom sankcija i istakla važnost napretka u pitanjima koja pokriva ovaj Pododbor za približavanje Crne Gore jedinstvenom tržištu EU. Takođe, podržali su i mjere koje su preduzete za suzbijanje krijumčarenja cigareta, ali su naglasili da ostaju značajni izazovi u iskorijenjivanju ilegalne trgovine cigaretama, uključujući i uništavanje zaplijenjene imovine", navedeno je u saopštenju.

Jovana Krunić je kazala da je Crna Gora aktivni promoter regionalne saradnje, te da učestvuje u više od 30 regionalnih inicijativa i platformi, sa posebnim akcentom na njenu ulogu predsjedavajuće zemlje u određenim regionalnim mehanizmima, čime doprinosi trajnom pozicioniranju naše zemlje i ekonomija regiona na evropskoj mapi.

Ona je istakla da je u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe potrebno dodatno raditi na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, imajući u vidu da je ovo poglavlje veoma kompleksno i važno za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

Kada je reč o poglavlju 16 – Porezi, ona je navela da je Skupština usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica, izmjene i dopune Zakona o akcizama, izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i da Crna Gora prepoznaje značaj daljeg jačanja administrativnih kapaciteta u cilju implementacije poreskog zakonodavstva.

Krunić se osvrnula i na Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, gdje Crna Gora nastavlja aktivnosti na sprovođenju Industrijske politike. „U pogledu preduzetničke politike, kontinuirane su aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, Strategije razvoja ženskog preduzetništva, takođe različite programske linije finansijske i nefinansijske podrške sektoru MSP, jačanje njihovih inovativnih i tehnoloških kapaciteta, itd“, objasnila je Krunić.

Istakla je da je Crna Gora u okviru poglavlja 29 – Carinska unija u prethodnom periodu vrijedno radila na donošenju novog carinskog zakonodavstva, tako da u ovom trenutku bilježi visok stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU. Kada je riječ o poglavlju 30 – Vanjski odnosi, ona je zaključila da je Crna Gora nastavila da koordinira svoje pozicije sa stavovima EU, uključujući i stavove unutar Svjetske trgovinske organizacije.

Iz Vlade su saopštili da je na sastanku istaknuto da Crna Gora nastavlja sa dobrim rezultatima u oblasti trgovine i pristupa jedinstvenom tržištu EU i ostaje posvećena sprovođenju reformi koje su usklađene sa pravnom tekovinom i standardima EU, što će dovesti do daljeg napretka na njenom putu ka EU.

Bonus video: