ASK OBJAVILA DESET POZIVA ZA POLAGANJE ISPITA

Radonjić izdao dva sertifikata za lobiste

Agencija je, kako se ističe, održala dvanaest obuka na temu “Nadležnosti i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona“ na kojima je poseban akcenat stavljen na Zakon o lobiranju
108 pregleda 0 komentar(a)
Sreten Radonjić, Foto: Savo Prelević
Sreten Radonjić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 12.08.2017. 16:41h

Agencija za sprečavanje korupcije je izdala samo dva sertifikata za poslove lobiranja, iako je do sada objavila deset javnih poziva za polaganje ispita za lobiste. 

To se, između ostalog, navodi u Vladinom polugodišnjem izvještaju o realizovanju akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava. U izvještaju ističe da su  polaganja za buduće lobiste organizovana samo dva puta. 

“U izvještajnom periodu su održana dva ispita, nakon kojih su dva lica dobila sertifikate o položenom ispitu za obavljanje poslova lobiranja, čime su stekla uslov za podnošenje zahtjeva za odobrenje obavljanja djelatnosti lobiranja i upis u registar lobista. Kako prema Agenciji još uvijek nije bilo podnešenih zahtjeva, to i dalje nema registrovanih lobista u Crnoj Gori. Imajući navedeno u vidu, odgovarajući rok za izradu analize sprovođenja Zakona o lobiranju  je druga polovina 2017. godine”, navodi se u izvještaju koji je Vlada usvojila krajem jula. 

Agencija je, kako se ističe, održala dvanaest obuka na temu “Nadležnosti i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona“ na kojima je poseban akcenat stavljen na Zakon o lobiranju.

Pojašnjava se i da je u martu 2017. godine, u Upravi za kadrove održano predavanje kojim bi se državni službenici osposobili za prepoznavanje dozvoljenog i nedozvoljenog lobiranja ali i upoznali sa obavezom sačinjavanja zabilješke o lobističkom kontaktu i podnošenja prijave Agenciji. 

U izvještaju se navodi da je Agencija usvojila novi Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta, i povećala broj zaposlenih sa 55 na 60. 

Ističe se i da je u Izvještaju o napretku za 2016. godinu ukazano da je Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u borbi protiv korupcije, a u izvještaju se navodi da je proces izgradnje institucija u naprednoj fazi. Navodi se i da je Crna Gora u 2016. godini na listi Transparency Internationala zauzela 64. mjesto, sa indeksom percepcije korupcije 45, “što je do sada najbolji indeks u godišnjim izvještajima te organizacije”. Navodi se i da treba unaprijediti sistem finansiranja političkih partija kroz pouzdane izvještaje, efikasnu kontrolu i mogućnost sankcionisanja. 

Preporučujemo za Vas