DRI: Uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti

Ističe se da je revizijom pravilnosti utvrđeno da partija nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju
68 pregleda 0 komentar(a)
Albanska alternativa, Foto: Albanska Alternativa
Albanska alternativa, Foto: Albanska Alternativa
Ažurirano: 25.06.2018. 09:18h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Albanske Alternative (AA) za prošlu godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

DRI je danas objavila izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja AA za prošlu godinu.

„Kolegijum u sastavu senatora Nikola Kovačević i Zoran Jelić, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj AA za prošlu godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti“, saopšteno je iz DRI.

Finansijskom revizijom je, kako se navodi, utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj AA u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Ističe se da je revizijom pravilnosti utvrđeno da partija nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

„Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46) i Zakona o obligacionim odnosima (član 669)“, kaže se u saopštenju.

Iz DRI su rekli da je na izražavanje uslovnog mišljenja uticalo to što je subjekt revizije nerealno planirao prihode i rashode za ovu godinu, ostvario veće troškove izborne kampanje od limita utvrđenog Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

AA je, kako se dodaje, prilikom isplate naknada obračunao poreske obaveze, ali dio istih nije isplatio, a prezentovani ugovori o djelu ne sadrže formalno pravne elemente.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je takođe provjerena realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji za 2016. godinu.

„Utvrđeno je da AA nije realizovala dvije preporuke, dok je jednu realizovala djelimično“, saopšteno je iz DRI.