"AKTIVNOSTI VLADE DA BUDU TROSMJERNE"

Jasavić: Majke su dovedene u zabludu radnjama državnih organa

Ona je dodala da je radi pune afirmacije podsticajnih mjera za rast stope nataliteta, zaključkom Vlade potrebno zadužiti Ministarstvo finansija i Poresku upravu da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, "što hitnije pripremi izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata za ostvarivanje poreskih olakšica za porodice sa troje i više djece
120 pregleda 30 komentar(a)
Azra Jasavić, Foto: Pozitivna CG
Azra Jasavić, Foto: Pozitivna CG
Ažurirano: 24.04.2017. 09:52h

Kako je Ustavni sud donio odluku da Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je predviđena naknada za majke sa troje ili više djece, nije u saglasnosti sa Ustavom, to je neophodno da Vlada blagovremeno i odgovorno pripremi izmjene zakona i dostavi ih Parlamentu na odlučivanje, kazala je Azra Jasavić.

Ona je dodala da aktivnosti Vlade treba da budu trosmjerne i to kroz izmjene penzijskih, socijalnih i poreskih propisa.

"Prvo, najveću štetu zbog neustavnosti ovog Zakona trpe majke koje su ostale bez posla kako bi ostvarile pravo na doživotnu naknadu. Majke su dovedene u zabludu radnjama državnih organa i štetu nijesu skrivile. Za ovu štetu odgovoran je Parlament kao zakonodavni organ. Zato štetu država mora da nadoknadi. Vlada treba da predloži poseban Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, kojim bi se ovim majkama omogućilo pravo na penziju pod posebnim uslovima", kazala je ona.

Dodala je da bi se na ovaj način izbjegli eventualni sudski sporovi i troškovi koji mogu nastati tim povodom.

"Pozitivna Crna Gora predlaže da Vlada razmotri mogućnost izmjena ovog Zakona u dijelu, dodatnog smanjivanja godina radnog staža i života za odlazak u penziju za majke sa troje i više djece. Drugo, štetu trpe i djeca školskog uzrasta kojima je socijalna podrška najpotrebnija. Zato je izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti neophodno predložiti uvodjenje dječijeg dodatka, na način što bi pravo na minimalni dječji dodatak imala sva djeca na redovnom školovanju, a pravo na maksimalni dječiji dodatak imala bi djeca bez jednog ili oba roditelja, djeca gdje su oba roditelja nezaposlena i djeca sa posebnim potrebama, bez obzira na druge vidove materijalnog obezbjedjenja. Pozitivna Crna Gora takodje predlaže da Vlada razmotri mogućnost izmjena ovog Zakona u dijelu povećanja trajanja porodiljskog odsustva za majke sa troje i više djece. Treće, cilj donošenja sada već neustavnog Zakona bio je rast stope nataliteta. Da bi se taj cilj ostvario, Pozitivna Crna Gora predlaže da se svakom trećem i narednom djetetu, iznos dječijeg dodatka poveća za 20 %, s tim što povećanje ne može preći masksimalni iznos dječijeg dodatka. Da bi se ova mjera mogla sprovoditi potrebno je propisati obavezu organa uprave za poslove socijalne i dječije zaštite da vodi evidenciju o broju porodica sa troje i više djece", kazala je Jasavić.

Ona je dodala da je radi pune afirmacije podsticajnih mjera za rast stope nataliteta, zaključkom Vlade potrebno zadužiti Ministarstvo finansija i Poresku upravu da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, "što hitnije pripremi izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata za ostvarivanje poreskih olakšica za porodice sa troje i više djece."

"Da bi predložene izmjene bile održive, Vlada mora sačiniti kvalitetnu fiskalnu analizu ovih zakonskih promjena i u skladu sa materijalnim mogućnostima i potencijalnim brojem korisnika odrediti minimalni i maksimalni iznos dječijeg dodatka. Ovoj obavezi Vlada, mora pristupiti hitno i odgovorno, jer je novac za socijalna davanja novac svih poreskih obveznika, na koji djeca imaju najviše pravo, i o tome mora na transparentan način obavijestiti javnost", zaključila je Jasavić.

Preporučujemo za Vas