Bajramspahić: Odbornici bi bili u sukobu interesa

"Smatramo da predlagači amandmana nisu dali adekvatno obrazloženje i da će ovim predlogom unazaditi stanje na lokalnom nivou“, ocijenila je Bajramspahić
133 pregleda 0 komentar(a)
Dina Bajramspahić, Foto: Savo Prelević
Dina Bajramspahić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 13.05.2018. 10:45h

Institut alternativa (IA) je javno pozvao poslanike Skupštine da ne podrže predložene izmjene Zakona o sprječavanju korupcije, kazala je istraživačica javnih politika Dina Bajramspahić, ocjenjujući da bi usvajanjem ovih rješenja odbornici bili u sukobu interesa.

Ona je kazala da bi amandmane koji su predložili poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), trebalo odbiti iz najmanje tri važna razloga.

"Legalizuje se praksa koja već postoji a suprotna je zakonu, odbornici time neminovno dolaze u sukob interesa i dolazi do akumulacije funkcija malog broja partijskih činovnika zbog čega se smanjuje mogućnost profesionalizacije javne uprave“, kazala je Bajramspahić agenciji MINA.

Predloženim izmjenama nastoji se izmijeniti član 12. Zakona o sprječavanju korupcije koji propisuje da odbornik ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u jednom javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugom pravnom licu u kojima je država, odnosno opština vlasnik.

"Time se nastoji legalizovati situacija u kojoj se nalaze, na primjer, odbornici DPS-a u Skupštini Glavnog Grada, a koji paralelno sa tom javnom funkcijom vrše i upravljačku funkciju u javnim preduzećima i ustanovama, suprotno važećem članu 12. Zakona o sprječavanju korupcije“, kazala je Bajramspahić.

On je ocijenila da bi usvajanje predložene izmjene problematično iz razloga što bi odbornike neupitno dovelo u sukob interesa, jer bi vršili kontrolu nad preduzećima i ustanovama na čijem se čelu nalaze.

"Zakon o lokalnoj samoupravi, kao jednu od nadležnosti skupštine opštine, propisuje i razmatranje izvještaja o radu javnih službi čiji je osnivač opština. Na taj način obesmislio bi se kontrolni mehanizam skupštine na lokalnom nivou, jer odbornici ne bi mogli biti nepristrasni u razmatranju pomenutih izvještaja javnih preduzeća i ustanova na čijem su čelu“, kazala je Bajramspahić.

Ona je podsjetila da smo nekada i u nacionalnoj skupštini imali situaciju da poslanici koji su istovremeno na čelu agencija, zavoda, javnih preduzeća, brane sopstvene izvještaje pred kolegama poslanicima ili se raspravljaju sa državnim revizorima, ali je ta mogućnost prepoznata kao sukob interesa i ukinuta.

"Iako, prema logici DPS-a, poslanici vladajuće većine ni na nacionalnom nivou nemaju mnogo posla u kontroli izvršne vlasti, a kamoli na lokalnom, ipak, ljudi koji vode lokalna javna preduzeća i ustanove moraju za svoj rad polagati račune Skupštini opštine“, rekla je Bajramspahić.

Ona smtra da bi se odbornicima usvajanjem predloženih izmjena omogućilo da iz javnog budžeta prihoduju novac po osnovu obavljanja dvije javne funkcije koje su međusobno u sukobu interesa.

"Dodatno, jedinstvena i sveobuhvatna definicija javnog funkcionera iz Zakona o sprječavanju korupcije kojoj se u Crnoj Gori težilo još od 2004. godine, bi se usvajanjem predloženih izmjena Zakona «razjedinila», a odbornici bi se izuzeli iz ove definicije kao posebna kategorija javnih funkcionera“, navodi Bajramspahić.

Ona je pozvala poslanike, da prilikom razmatranja predložene izmjene imaju u vidu i javno dostupno Mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije na važeći član 12 Zakona o sprječavanju korupcije, u kome piše da “odbornik, ne može ni pod kojim uslovima biti ni predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojima je država, odnosno opština vlasnik”.

"Smatramo da predlagači amandmana nisu dali adekvatno obrazloženje i da će ovim predlogom unazaditi stanje na lokalnom nivou“, ocijenila je Bajramspahić.

Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije predložili su Daliborka Pejović, Petar Ivanović, Momčilo Martinović i Marta Šćepanović.

Preporučujemo za Vas