ZAVRŠNE RAČUNE NIJE DOSTAVILO 18 POLITIČKIH SUBJEKATA

ASK: SNP među partijama koje nisu dostavile izvještaj

Izvještaj nijesu dostavili Socijalistička narodna partija, Građanska partija Crne Gore, Stranka srpskih radikala, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori, Zelena partija, Demokratski Centar Boke, Bošnjačka Demokratska zajednica, Partija udruženih penzionera i invalida
0 komentar(a)
snp zgrada, Foto: Luka Zeković
snp zgrada, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.04.2017. 14:26h

Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) završne račune i godišnje konsolidovane finansijske izvještaje nije dostavilo 18 političkih subjekata.

Politički subjekti su bili dužni da najkasnije do 31. marta da podnesu ASK, Poreskoj upravi (PU) i Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) završne račune i godišnje konsolidovane finansijske izvještaje za 2017. godinu.

Agenciji su dostavljeni izvještaji 45, od ukupno 63 politička subjekta (51 iz registra političkih partija u Ministarstvu javne uprave, kao i 12 koji po osnovu osvojenih mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima dobijaju budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada).

Izvještaj nijesu dostavili Socijalistička narodna partija, Građanska partija Crne Gore, Stranka srpskih radikala, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori, Zelena partija, Demokratski Centar Boke, Bošnjačka Demokratska zajednica, Partija udruženih penzionera i invalida.

"Izvještaj nijesu dostavili Centralna albanska partija za integracije, Srpska stranka, Partija penzionera, invalida i restitucije, Alternativa Crna Gora, Građanski front (Cetinje), Narodna stranka, Bokeški forum (Tivat), Izbor (Herceg Novi), Novska lista (Herceg Novi), DS IBER HOT (Plav)", kaže se u saopštenju.

Nepostupanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (nedostavljanje izvještaja, kumulativno ASK, PU i DRI) povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu.

"Kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava političkom subjektu do okončanja prekršajnog postupka", kaže se u saopštenju.

Agencija će, kako se navodi, po dobijanju informacija od PUi DRI-a, utvrditi konačnu listu političkih subjekata koji nijesu ispunili zakonsku obavezu i dostavili završne račune i konsolidovane izvještaje i u skladu sa tim pokrenuti prekršajne postupke.

Preporučujemo za Vas