KONTROLA UOČI LOKALNIH IZBORA

ASK: U Nikšiću nije bilo zloupotreba u partijske svrhe

"Tokom kontrole vršen je uvid u cjelokupnu dokumentaciju koja se, prije svega, odnosila na socijalna davanja, otpis dugova, zapošljavanje i izdavanje putnih naloga. Utvrđeno je da subjekti poštuju ograničenja i zabrane propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, naveli su iz Agencije za sprečavanje korupcije
75 pregleda 1 komentar(a)
tender, dokumenta, Foto: Shutterstock.com
tender, dokumenta, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 06.02.2019. 23:30h

Na teritoriji Nikšića nije bilo zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini te Opštine, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK).

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o aktivnostima Agencije tokom izborne kampanje za izbor odbornika u SO Nikšić.

Ovlašćeni službenici 7. januara kontrolisali su u Nikšiću Komunalno preuzeće, Vodovod i kanalizaciju, kao i Elektroprivredu Crne Gore.

"Tokom kontrole vršen je uvid u cjelokupnu dokumentaciju koja se, prije svega, odnosila na socijalna davanja, otpis dugova, zapošljavanje i izdavanje putnih naloga. Utvrđeno je da subjekti poštuju ograničenja i zabrane propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, naveli su iz ASK.

Kada su u pitanju izvještajne obaveze, date su preporuke za otklanjanje primijećenih manjih nepravilnosti.

Kontrole će, najavili su, biti nastavljene u narednom periodu, kada će pored organa vlasti, biti kontrolisani i politički subjekti.

“Na osnovu informacija koje su prezentirali ovlašćeni službenici, konstatovano je da u dosadašnjim kontrolama na teritoriji opštine Nikšić, nije bilo zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe“, kaže se u saopštenju.

Savjet je, kako se dodaj, razmatrao postupanje ASK po službenoj dužnosti na osnovu anonimnih prijava.

“Tokom prošle godine, Agencija je zaprimila ukupno 56 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuju na postojanje korupcije, od kojih je u 23 slučaja zviždač želio ostati anoniman. Od 23 anonimne prijave ukupno deset je proslijeđeno drugim nadležnim organima i tužilaštvima“, navedeno je u saopštenju.

Savjet je pozitivno ocijenio postupanje Agencije po službenoj dužnosti na osnovu anonimnih prijava.

“Kada je u pitanju Izvještaj Posmatračke misije OSCE/ODIHR sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, Savjet je podržao preporuke sadržane u tom dokumentu, i u tom smislu obavezao direktora Agencije da formira radnu grupu za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, radi usaglašavanja sa međunarodnim preporukama“, kazali su iz ASK-a.

Dodaje se da je u odnosu na Odluku o utvrđivanju naknade za predsjednika i članove Savjeta ASK, pojašnjeno da se radi o privremenoj odluci, do usaglašavanja člana zakonskih akata.

"Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru određeno je da odredbe posebnih zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih akta kojima se uređuju zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru uskladiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona“, saopšteno je iz ASK.