"NIJE SE OBISTINILIO OBEĆANJE PREDSJEDNIKA OPŠTINE"

Demos: Grbović i Krivokapić prećutkuju da je Opština Nikšić dužna više od 40 miliona eura

"Za prvog čovjeka opštine i za prvog čovjeka finansija, finansijska stabilnost se mjeri redovnom isplatom zarada zaposlenim radnicima lokalne uprave i javnih ustanova čiji je osnivač Opština kao i vještačkim održavanjem tekuće likvidnosti"
72 pregleda 6 komentar(a)
Demos, Demos logo
Demos, Demos logo
Ažurirano: 30.01.2017. 08:38h

Predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović i sekretar Sekretarijata za finansije Đoko Krivokapić, prećutkuju činjenicu da je Opština Nikšić svojim povjeriocima dužna više od 40 miliona eura ili duplo više nego što je budžet za 2016. godinu i nije se obistinilo obećanje predsjednika opštine dato prilikom preuzimanja funkcije "da će obaveze opštine za dvije godine biti na nuli", saopšteno je danas iz nikšićkog odbora Demosa.

"Kao najveći uspjeh u svom četvorogodišnjem mandatu na mjestu predsjednika Opštine Nikšić, Grbović ističe to "da je uspostavljena puna finansijska stabilnost" u budžetu opštine. Za prvog čovjeka opštine i za prvog čovjeka finansija, finansijska stabilnost se mjeri redovnom isplatom zarada zaposlenim radnicima lokalne uprave i javnih ustanova čiji je osnivač Opština kao i vještačkim održavanjem tekuće likvidnosti. Opština Nikšić ne samo da nije izmirila svoje obaveze iz prethodnog perioda već se ista morala kreditno zaduživati da bi održavala tekuću likvidnost", navodi se u saopštenju Demosa.

Iz ove partije su dodali da se aktuelna lokalna vlast u Nikšiću za vrijeme svog četvorogodišnjeg mandata kreditno zadužila za 17,2 miliona eura zbog čega je, kako tvrde, morala za kamate na podignuta kreditna sredstva isplaćivati domaćim i stranim bankama više od 700 hiljada eura na godišnjem nivou ili za sve četiri godine mandata više od 2,8 miliona eura.

"Predsjednik i sekretar za finansije umjesto što drže predavanja opoziciji da ne znaju šta je budžet, ne govore da su im sopstveni tekući prihodi, odnosno prihodi koje je ostvarila opština za četiri godine njihovog mandata iznosili svega 45,6 miliona eura, dok su prihodi od prodaje opštinske imovine, donacija i prihodi iz Egalizacionog fonda i podignutih kredita kod banaka za taj period iznosili 42,2 miliona eura. Samim tim, zar se može govoriti o "punoj finansijkoj stabilnosti" kada se iz sopstvenih tekućih prihoda koje ostvari opština (45,6 miliona eura) ne mogu izmirivati ni tekući izdaci u poslovanju, koji iznose za ovaj četvorogodišnji period 28 miliona eura, kao ni ovako zanemarljivo mala kapitalna ulaganja u iznosu od 17,7 miliona eura, a posebno ne da se vraćaju dugovi povjeriocima i ostale obaveze koje opština ima prema institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru itd", kazali su iz Demosa.

Ističu i da Grbović, takođe, ne iznosi podatak da je navodna "finansijska stabilnost budžeta", kao i tekuća likvidnost održavana pored kreditnih sredstava, prodaje imovine i donacija isključivo uz pomoć sredstava iz Egalizacionog fonda koja su se akontativno svaki mjesec uplaćivala na račun opštine.

"Za vrijeme četvorogodišnjeg mandata ove vlasti, Opština Nikšić je od strane ovog fonda odnosno od strane poreskih obveznika dobila 23,2 miliona eura, odnosno tri miliona eura više nego što je iznosio ukupan bužet za 2016. godinu. Sekretar Sekretarijata za finansije u polemici sa opozicijom, objašnjavajući zašto Opština Nikšić dobija sredstva iz Egalizacionog fonda javno iznosi: „Imamo egalizaciju jer je Opština Nikšić uskraćena za dosta visok nivo prihoda po osnovu sistemskih zakona koji su ukinuti negdje 2008. godine“. Sekretaru finansija dobro je poznato da se srestva iz Egalizacionog fonda ne dobijaju što je državna vlast uzela pojedinim opštinama određene prihode, već isključivo što je to regulisano Zakonom o finansiranju lokalne samouprave", piše u saopštenju Demosa.

Iz Demosa kažu i da se sredstva Egalizacionog fonda, po tom zakonu, koriste za ujednačavanje finansijski slabijih opština.

"Prema zakonskim rješenjima sredstva iz egalizacionog fonda mogu da koriste opštine čiji je prosječan fiskalni kapacitet po stanovniku niži od prosječnog fiskalnog kapaciteta po stanovniku za sve opštine. Što znači da nikome nije ništa poklonjeno ili nezakonito dodijeljeno već je Opština Nikšić ispunila sve uslove da bi kao finansijski slabija opština dobila sredstva iz Egalizacionog fonda, a sve shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Sve ovo ukazuje da nije uspostavljena puna finansijska stabilnost budžeta Opštine Nikšić, kako to ponosno tvrdi njen predsjednik. Naprotiv, Opština Nikšić iz razloga što je finansijski nestabilna za vrijeme mandata postojećeg predsjednika je prodavala sopstvenu imovinu, dobijala donacije od domaćih i stranih donatora, podizala kredite i dobijala od države odnosno od poreskih obveznika odnosno od Egalizacionog fonda značajna sredstva da ne bi bankrotirala", zaključuje se u saopštenju Demosa.