"NIJE LAKO OBEZBIJEDITI NOVAC ZA OTPREMNINE"

Viška svuda, ali nećemo da otpuštamo

U Opštini trenutno radi 270 osoba, u opštinskim ustanovama 46, a u društvima sa ograničenom odgovornošću 440
113 pregleda 0 komentar(a)
Pljevlja, grad Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Pljevlja, grad Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 23.01.2017. 15:43h

Predsjednik Opštine Pljevlja Mirko Đačić tvrdi da u lokalnoj upravi i preduzećima čiji je osnivač, ima viška zaposlenih, ali da taj problem u ovom trenutku neće rješavati.

On je u razgovoru za “Vijesti” kazao da za rješavanje tehnološkog viška prvo potrebno obezbijediti novac za otpremnine, što, tvrdi, nije lako uraditi.

„Nije jednostavno izdvojiti sredstva za tu namjenu a naša je intenca da se ne zadužujemo. Stoga, problem viškova zaposlenih mogao bi ozbiljnije da se rješava u narednim godinama, nikako u ovom trenutku“, rekao je prvi čovjek grada.

Ističe da viška zaposlenih ima u svim organizacionim jedinicama, od kojih su neke i suvišne.

„Kroz ovaj dvoipogodišnji rad uvjerio sam se da neke od njih nisu za samostalno poslovanje, da bi ih trebalo pripojiti drugima, a pojedine čak i ukinuti. To je nasljeđe ranijih lokalnih uprava koje su namjerno proizvodile veliki broj organizacionih jedinica jer su jedino tako mogle odgovoriti potrebama namještenja svojih funkcionera i partijskih kadrova“, rekao je Đačić, ne navodeći o kojim je organizacionim jedinicama riječ.

Tvrdi da je broj zaposlenih u lokanoj upravi i opštinskim preduzećima i ustanovama „na nivou iz 2014. godine, uz neznatna odstupanja“.

„U Opštini trenutno radi 270 osoba, a u ustanovama čiji smo osnivači 46, a u društvima sa ograničenom odgovornošću 440. Dodatno u opštini, preduzećima i ustanovama, na određeno vrijeme, mjesečno se angažuje oko 50 radnika“ , navodi predsjednik Opštine. Neto plata u Opštini je 470 eura.

On kaže da visok dug Opštine Pljevlja, ne može ugroziti funkcionisanje lokalne uprave u narednom periodu.

„Naslijedili smo 21 a trenutno dugujemo 17,4 miliona eura. Od ove sume oko 60 odsto ili 10,2 miliona eura su nedospjele obaveze u čijoj strukturi dominiraju obaveze prema državi na osnovu potpisanog Reprograma poreskih obaveza. Elektroprivredi Crne Gore po osnovu ranijih sudskih presuda, zbog po njima nezakonite naplate ekoloških naknada dugujemo oko 2,8 miliona eura i imamo 4,5 miliona eura dospjelih obaveza. Među dospjelim obavezama je i dug prema preduzećima čiji je osnivač Opština u iznosu od oko 940.000 eura. Ovakva struktura dugovanja govori o stabilnosti finansija Opštine i da smo daleko od bilo kakve zone rizika kada su finansije u pitanju. Sa druge strane, opština Pljevlja samo po osnovu poreza na nepokretnosti potražuje preko 6,5 miliona eura, od pravnih i fizičkih lica. Najveći dužnik je kompanija „Vektra Jakić“ sa 1,17 miliona eura dospjelih poreskih obaveza i 1,19 miliona eura duga po osnovu pripadajućeg dospjelog dijela koncesione naknade. U toku je i sudski postupci protiv EPCG i Rudnika uglja od kojih opština potražuje oko 20 miliona eura“, rekao je Đačić.

Na pitanje da li će lokalna uprava otpisati dio duga građanima po osnovu poreza na nepokretnosti, s obzirom da mnogi godinama ne izmiruju svoje obaveze, prvi čovjek grada kaže da niko ne može biti oslobođen te obaveze.

„Već smo sprovodili mjere prinudne naplate i ako ne postoji drugi način tako ćemo postupiti gdje to budemo morali. Bez obzira ko je sa druge strane, svako treba da izmiruje svoje obaveze“, ističe gradonačelnik.

Po osnovu poreza i doprinosa, koje ne izmiruje od januara, Opština Pljevlja duguje državi oko 980.000, a preduzeća oko 1,4 miliona eura. Rješenje ovog problema Đačić vidi u naplati potraživanja, prvenstveno koncesija, i smatra da je on lako rješiv uz puno razumijevanje i učešće Ministarstva finansija.

Upitan da pojasni svoju raniju izjavu da nije zadovoljan saradnjom sa EPCG Đačić je rekao da EPCG redovno izmiruje svoje obaveze, ali da su prihodi po tom osnovu mali.

„Problem vidimo u tome što opština po svim osnovama od EPCG godišnje prihoduje samo 700.000 eura. Smatramo da je to nizak prihod i da je takvo stanje neodrživo. Nekada je to možda bilo drugačije jer ekološka svijest i problemi u vezi sa ekologijom nijesu bili dovoljno primijećeni. Danas, nakon 35 godina rada TE postoje veliki i značajni problemi kada je u pitanju ekološka slika Pljevalja“, rekao je Đačić.

Kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje grada vodom za piće, tvrdi on, e jedan je od prioriteta lokalne uprave u narednom periodu.

„Već smo prvim korakom koji podrazumijeva aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postrojenja Pliješ, zakoračili u taj posao. Kako se u taj važan sistem godinama nije ozbiljnije ulagalo, pred nama je težak zadatak koji traži dosta vremena i još više novca. U pravcu kvalitetnijeg vodosnabdijevanja, izgradili smo nove mreže u ulicama Volođinoj i Treće sandžačke i efekti su već osjetni. Rekao sam već da se radi projektna dokumentacija rekonstrukcije postrojenja Pliješ i pokušaćemo da što prije objavimo tender za izbor izvođača radova, ističe gradonačelnik Pljevalja.

Tvrdi i da će u što kraćem roku ući u izgradnju skijališta, i kupališta na jezeru Borovica, a u 2017. očekuje i zvršetak radova na Domu kulture, Domu za stare, fiskulturnoj sale OŠ u naselju Guke, novoj ulici u naselju Varoš.

„Vjerujem da će i nova Toplana biti završena 2017, mada se može desiti i da dio radova na ovom objektu izvedemo u 2018. godini. Nastavićemo sanaciju kolovoza i trotoara, ući u revitalizaciju centralne gradske zone, a značajni poslovi biće odrađeni i na putnoj i vodovodnoj infrastrukturi u ruralnom dijelu opštine. Trebalo je, ako ne sve, onda veći dio od navedenog odavno uraditi“, rekao je prvi čovjek Opštine.

On je optužio prethodnu lokalnu vlast u Pljevljima da za 17 godina koliko su upravljali Opštinom, u rješavanje ekoloških problema nisu uložili ni cent.

Tvrdi da je sadašnja administracija u partnerstvu sa Vladom pokrenula realizaciju više ekoloških projekata, čija je ukupna vrijednost oko 23 miliona eura.

„Gradimo postrojenje za preradu otpadnih voda, a uradili smo glavni kolektor i kanalizacioni kolektor na Radosavcu. Raspisali smo tender za izgradnju nove toplane i drugu godinu zaredom obezbijedili smo građanima briket i pelet po subvencioniranim cijenama. Uskoro bi trebalo da počne sanacija deponije Maljevac i jalovišta u Gradcu. Sve su to poslovi u cilju sanacije i unapređenja životne sredine i lično sam veoma zadovoljan do sada urađenim u toj oblasti. Sigurno da ima i onih koji se neće sa mnom složiti, a takvih je najviše među akterima ranijih opozicionih vlasti“, ističe Đačić.

Đačić kaže da je većinom zadovoljan onim što je sadašnja vlast uradila u prethodne dvije godine.

Zadovoljan sam kako teče finansijska konsolidacija opštine. Nismo uzeli nijedan euro novog kredita. Bankama smo vratili 4,16 miliona eura kredita koje smo naslijedili i smanjili dug opštine za 3,58 miliona eura. Siguran sam da i građani na svakom koraku osjećaju benefite rada sadašnje lokalne uprave. Ulice i trotoare smo doveli u pristojno stanje. Izgradili smo nekoliko potpuno novih ulica sa pratećom kanalizacionom vodovodnom i elektro infrastrukturom, a više od polovine kolovoza presvukli novim asfaltom. U odmakloj fazi su radovi na Domu kulture, Domu starih i fiskulturnoj sali OŠ na Gukama. Renovirane su i rekonstrusane sve gradske škole osim Gimnazije. Rekonstruisan je gradski stadion. Komunalna higijena grada je podignuta na viši nivo. Obezbijedili smo i kvalitetne i sadržajne kulturno-zabavne i umjetničke programe. Povećali smo agrobudžet, intenzivno radili na unapređenju seoske putne i vodovodne infrastrukture“, rekao je Đačić, ističući da nije zadovoljan punjenjem opštinskog budžeta zbog kašnjenjem radova na sanaciji spomenika na Stražici i što još uvijek nije završen projekat rekonstrukcije glavne gradske ulice, koji fonansira Direkcija javnih radova.

Naplatićemo naknadu od zagađivača

Govoreći o kopu Potrlica, koji se nalazi na nekoliko stotina metara od centra grada kao mogućoj lokaciju za deponiju pepela i šljake, Đačić je kazao da nije „za bilo šta što bi ionako tešku eklološku sliku učinilo još gorom“. „Lično sam prije za opciju odlaganja pepela u Šumanama, ali ne treba bježati od toga da se razrade i drugi modeli, uz puno poštovanje najstrožih ekoloških standarda“, rekao je gradonačenik Pljevalja i dodao da će Opština donijeti odluku o naplati ekološke naknade od zagađivača, ali da prethodno moraju dobiti saglasnost Vlade.

„Opština Pljevlja je posredno, amandmanskim djelovanjem preko poslanika DPS, uticala na neka rješenja u ovom Zakonu. Sada, kada smo se izborili za tu mogućnost, moramo je i iskoristiti“, rekao je Đačić.

Preporučujemo za Vas