IZVJEŠTAJ DRI

Stara praksa HGI: Opet vade gotovinu na osnovu putnih troškova

Na naknade i putne troškove HGI potrošila 61.000 eura
32 komentar(a)
HGI, Hrvatska građanska inicijativa, Foto: Siniša Luković
HGI, Hrvatska građanska inicijativa, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 23.01.2017. 06:32h

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) izvlačila je gotovinu iz stranačke kase na osnovu putnih troškova, nepokrivenih adekvatnom dokumentacijom.

To je pokazao najnoviji izvještaj Državne revizorske institucije Crne Gore o finansijskom poslovanju Hrvatske građanske inicijative u 2015. godini. Iako je DRI dala generalno pozitivno mišljenje na izvještaj stranke kojom predsjedava ministarka bez portfelja u Vladi Crne Gore Marija Vučinović, ta institucija je opet, kao i u nekoliko proteklih godina, konstatovala da HGI „nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju”.  HGI je u 2015. imao ukupne prihode od 126.265 eura, od čega je gotovo sav taj novac iz državne i kasa lokalnih uprava u Tivtu i Kotoru gdje ta partija ima odbornike. 

“Uvidom u putne naloge utvrđeno je da se troškovi službenih putovanja najvećim dijelom odnose na troškove funkcionera partije (prisustvo regionalnim konferencijama, diplomatskim prijemima, izložbama, seminarima, prisustvo na kulturnim i vjerskim proslavama i sl). Revizijom su utvrđeni određeni nedostaci u pravdanju putnih troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu jer putni nalozi najvećim dijelom nijesu pravdani u propisanom roku i nijesu podnošeni izvještaji sa službenog puta, što nije u skladu sa važećom Uredbom”, navodi se u Izvještaju DRI. Na troškove naknada svojim funkcionerima i njihove putne troškove u zemlji inostranstvu, HGI je potrošila 50 odsto svog budžeta iz 2015, odnosno preko 61 hiljadu eura.   

Od ukupnog ostvarenog novčanog priliva, stranka Marije Vučinović imala je samo 265 eura sopstvenih prihoda od članarine i 135 eura “ostalih prihoda” od kamate na državni novac na svom računu u banci. Ukupni rashodi HGI u prošloj godini iznosili su 109.481 euro, od čega su 15.663 eura bili troškovi neto zarada i doprinosa, naknade partijskim funkcionerima i naknade po osnovu ugovora o djelu iznosile su čak 33.806 eura, troškovi službenih putovanja 22.381 euro, za sponzorstva i pomoći utrošeno je 14.735, za reklame i propagandu 3.921 euro, a za reprezentaciju 3.949 eura. HGI je svojim funkcionerima platila i 5.543 eura “troškova usluga prevoza i telefona u zemlji”.

Sami sebi određivali visinu honorara za stranačke aktivnosti

“Revizijom je utvrđeno da je na ime naknada za rad predsjednice i šest članova Predjedništva HGI isplaćen neto iznos od 23.400,00 eura odnosno po jednom licu od 3.000,00 eura do 4.800,00 eura. Isplata je vršena po odluci Predsjedništva HGI (broj 36/ 06.03.2015.) kojom su utvrđeni iznosi mjesečnih naknada i to za predsjednicu 300,00 eura, a za članove Predsjedništva po 250,00 eura” stoji u nalazu DRI.  

Pored Vučinovićeve, Predsjedištvo HGI čine i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, bivša poslanica Ljerka Dragičević, aktuelni poslanik HGI u Skupštini Crne Gore, Adrijan Vuksanović, predsjednici OO Tivat i OO Kotor Ilija Janović i Ljiljana Velić, te Josip Gržetić iz Kotora.

Preporučujemo za Vas