Blažić: Vučelić nadležan za Podgoricu - Vijesti.me
Tumačenje zakona

Blažić: Vučelić nadležan za Podgoricu

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi po isteku mandata gradonačelnika opštinama upravljaju njihovi zamjenici

Đorđije Blažić
Đorđije Blažić (Foto: Vesko BELOJEVIĆ)

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Vladan Vučelić ima pravo da upravlja Podgoricom do izbora novog gradonačelnika, jer ga Skupština Glavnog grada nije mogla razriješiti, izjavio je profesor Đorđije Blažić.

Skupština Glavnog grada je na konstitutivnoj sjednici konstatovala da je Vučeliću istekao mandat zajedno sa gradonačelnikom Miomirom Mugošom.

"Ne može Skupština da razrješava zamjenika gradonačelnika, niti ima ta ovlaštenja. Skupština daje samo saglasnost na njegovo postavljenje i razrješenje. Pojedini ne tumače zakon, već čitaju kako odgovara određenoj političkoj grupaciji. To tumače kako kome odgovara”, kazao je Blažić, navodeći da je ključni problem u pogrešnom tumačenju zakona jer političke partije iz njih uzimaju odredbe kako im to odgovara.

Iz opozicije su ranije naveli da je neobavezujuće mišljenje MUP-a, kojim se upravljanje Podgoricom daje zamjeniku gradonačelnika, i da Vučelić ne može obavljati  funkciju gradonačelnika jer mu je istekao mandat.

U MUP-u su odluku pojasnili Zakonom o lokalnoj samoupravi prema kojem, u slučaju razrješenja predsjednika opštine, gradom upravlja potpredsjednik.

Blažić tvrdi da su i u Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o Glavnom gradu odredbe istovjetne.

"Zakonom o lokalnoj samoupravi, predsjednik opštine imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i glavnog administratora, uz saglasnost skupštine, ali ga skupština ne imenuje niti razrješava. Analogna odredba je u Zakonu o Glavnom gradu: zamjenika gradonačenika imenuje i razrješava gradonačelnik uz saglasnost skupštine”, kazao je Blažić, navodeći da Zakon o lokalnoj samoupravi precizno definiše da opština ima jednog ili više potpredsjednika i da mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika.

“Ali imate zarez, pa se kaže 'ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno'. A onda imate u istom zakonu izuzetak u članu 67 koji kaže kad predsjedniku opštine u  slučajevima utvrđenim zakonom prestane mandat funkciju predsjednika do izbora novog predsjednika opštine vrši potpredsjednik opštine”.

Blažić tvrdi da je Zakon o Glavnom gradu “lex specialis”, ali da član 3 precizira da se na pitanja koja nisu uređena tim zakonom primjenjuje Zakon o lokalnoj samoupravi.

U Bijelom Polju v.d. gradonačelnika je Abaz Kujović (DPS), dok potpredsjednik Opštine Bar Dragan Simović tvrdi da na sjednici na kojoj su verifikovani mandati novim odbornicima nije konstatovan prestanak mandata predsjedniku Žarku Pavićeviću „što znači da on i dalje, kao i starješine svih organa i direktori javnih preduzeća, u punom legitimitetu obavljaju svoje funkcije“.

S obzirom na to da u Kolašinu još nije održana konstitutivna sjednica lokalnog parmaneta, gradom upravlja „stara vlast“.

I Pupović gradonačelnik do daljnjeg

Glavni administrator Opštine Pljevlja Budimir Tanjević kazao je da lokalna uprava u tom gradu nesmetano funkcioniše, a da funkcija predsjedniku Opštine prestaje onog trenutka kada SO konstatuje prestanak mandata.

On je rekao da SO to nije uradila jer još nije postignut dogovor o formiranju skupštinske većine, koja treba da ga izabere. Tako gradom i dalje upravlja gradonačelnik Miloje Pupović.

On je izabran u oktobru 2011, a po zakonu mandat mu traje četiri godine.

"Mandat predsjednika Opštine veže se za mandat SO. Pravo je odbornika da biraju novog predsjednika, ali prije toga treba da konstatuju da prestaje mandat dosadašnjem predsjedniku. U ovom slučaju SO mu nije konstatovala prestanak mandata, da ne bi došlo do vakuuma u funkcionisanju“, rekao je on.