Drobnič: Crna Gora uvijek radi isto što i EU - Vijesti.me
BRISEL POZDRAVLJA

Drobnič: Crna Gora uvijek radi isto što i EU

EU, kako je rekao, očekuje da se Crna Gora, kao i sve druge zemlje kandidati, tokom procesa pristupanja, u potpunosti uskladi sa zajedničkim vrijednostima i principima

Crna Gora se, poslednjih godina, uskladila sa svim odlukama Evropske unije (EU), uključujući i one koje se odnose na Ukrajinu i Brisel pozdravlja posvećenost Vlade u tom pogledu, rekao je šef Delegacije EU u Podgorici, Mitja Drobnič.

EU, kako je rekao, očekuje da se Crna Gora, kao i sve druge zemlje kandidati, tokom procesa pristupanja, u potpunosti uskladi sa zajedničkim vrijednostima i principima EU, uključujući transpoziciju pravne EU tekovine.

“Tokom pregovora o pristupanju u skladu sa poglavljem 31 Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika, Crna Gora je u obavezi da postepeno uskladi sa EU zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku, uključujući usklađivanje sa deklaracijama, odlukama i izjavama, kao i da podrži politiku EU o restriktivnim mjerama”, kazao je Drobnič u intervjuu agenciji MINA povodom Dana Evrope.

Prema njegovim riječima, posljednjih godina, kada je pozvana, Crna Gora se uskladila sa svim deklaracijama i odlukama EU, uključujući nedavne odluke o primjeni restriktivnih mjera u pogledu akcija koje podrivaju ili prijete teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine.

“Pozdravljamo posvećenost Vlade Crne Gore u tom pogledu, što pokazuje njenu iskrenu posvećenost procesu integracija u EU. Kontinuirano poštovanje ove politike od strane svih crnogorskih političkih lidera je važno i zaslužuje naše poštovanje”, naveo je Drobnič.

Kako je kazao, restriktivne mjere su na snazi i primjenjuju se širom EU i predstavljaju jak signal.

“Zemlje kandidati Crna Gora i Island, zemlja koja se nalazi u procesu stabilizacije i pridruživanja i potencijalni kandidat Albanija, i zemlje EFTA-e Lihtenštajn i Norveška, članovi Evropskog ekonomskog prostora, kao i Republika Moldavija i Ukrajina su se uskladile sa nekim ili svim takvim odlukama EU”, saopštio je Drobnič.

On je podsjetio da je EU, zbog eskalacije nasilja u Ukrajini, od marta do sada usvojila pet odluka Savjeta EU koje se odnose na restriktivne mjere usmjerene protiv određenih lica, entiteta i tijela, s obzirom na situaciju u Ukrajini, kao i da je najnovija odluka usvojena 28. aprila.

Drobnič je ocijenio da EU igra važnu ulogu u međunarodnim odnosima kroz diplomatiju, trgovinu, razvojnu pomoć i rad sa globalnim organizacijama. Proširenje je značajno doprinijelo jačanju globalne pozicije EU.

Kako je kazao, uloga EU na globalnoj sceni je veoma široka, raznolika, i stalno se prilagođava višestrukim izazovima koji se javljaju u različitim djelovima svijeta.

“Do sada, EU je značajno doprinijela izgradnji mira kroz političku, praktičnu i ekonomsku podršku, kao što je to bio slučaj na zapadnom Balkanu nakon jugoslovenskih ratova, stvaranju odgovornog susjedstva: Arapsko buđenje je samo najnoviji primjer toga i zato je cilj Evropske politike susjedstva da održi čvrste i prijateljske odnose sa zemljama koje su na granicama EU”, dodao je Drobnič.

Prema njegovim riječima, promovisanje demokratije, ljudskih prava, slobodne trgovine i saradnje po pitanju viznog režima su samo neki od primjera.

“EU je takođe najveći pojedinačni donator razvojne pomoći. U 2010. godini, ukupan iznos donacija iz EU i država članica je 53,8 milijardi eura, što je značajno za živote miliona ljudi širom svijeta. Unija je posvećena ljudskim pravima i radi na tome da se ona univerzalno poštuju, takođe u tijesnoj saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama”, naveo je Drobnič.

EU je i, kako je naveo, najveći svjetski trgovinski blok.

“Trgovina je jedna od zajedničkih evropskih politika, tako da EU govori jednim glasom u trgovinskim pregovorima sa međunarodnim partnerima u promovisanju slobodnog i pravednijeg sistema međunarodne trgovine”, poručio je Drobnič.

On je ocijenio da Crna Gora dobro napreduje u pregovorima o pristupanju.

“Krajem marta su privremeno otvorena još dva poglavlja, i par dodatnih poglavlja bi mogao biti otvoren na sljedećoj međuvladinoj konferenciji u junu”, rekao je Drobnič.