Konkurs za direktora Agencije za sprječavanje korupcije - Vijesti.me
15 DANA

Konkurs za direktora Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za spriječavanje antikorupcije formiran je u julu. Predsjednik Savjeta je Goranka Vučinić, a članovi Vanja Ćalović, Bojan Obrenović, Ristan Stijepović i Radule Žurić

lupa, istraga, kontrola
lupa, istraga, kontrola (Foto: Shutterstock)

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije raspisao je javni konkurs za izbor direktora Agencije, a kandidati, pored ostalih uslova, moraju dostaviti najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima.

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

 Pored opštih uslova za rad u državnim organima, kandidati moraju da imaju visoko obrazovanje i deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina u vršenju poslova iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava.

“Kandidati moraju da imaju najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju”, kaže se u konkursu.

 Kandidat za direktora Agencije za sprječevanje korupcije dužan je da dostavi i obrazloženi predlog programa rada i ključnih prioriteta Agencije.

 Navodi se da za direktora Agencije ne može biti izabrano lice koje je u posljednjih deset godina obavljalo ili obavlja funkciju poslanika ili odbornika, člana Vlade, funkciju u političkoj partiji, niti osoba koju je u posljednjih pet godina imenovala ili postavila Vlada ili Skupština, kao javnog funkcionera.

 Savjet Agencije za spriječavanje antikorupcije formiran je u julu. Predsjednik Savjeta je Goranka Vučinić, a članovi Vanja Ćalović, Bojan Obrenović, Ristan Stijepović i Radule Žurić.

Članove Savjeta izabrao je parlament, na predlog Odbora za antikorupciju. Oni su izabrani na četiri godine i mogu biti birani na tu funkciju najviše dva puta.