Krapović: Vlada podržala političku korupciju i bezakonje u Kotoru - Vijesti.me
"U SKLADU SA INTERESIMA DPS-A"

Krapović: Vlada podržala političku korupciju i bezakonje u Kotoru

Krapović je ministarku Pribilović i premijera Marković pitao kako je moguće da Vlada Crne Gore ignoriše formalne dopise i pozive predsjednika Opštine i predsjednice SO Kotor da u skladu sa zakonom "prekinu agoniju građana i privrede Kotora, koju su izazvali neodgovorni pojedinci i politički subjekti"

Krapović na konferenciji
Krapović na konferenciji (Foto: Demokrate)

Vlada Crne Gore je svojim postupcima pokazala da radi isključivo po partijskoj agendi i u skladu sa partijskim interesima DPS-a", rekao je Dragan Krapović, potpredsjednik Demokrata, komenatrišući trenutnu političku situaciju u Kotoru.

On je na konferenciji za mediji kazao da, već duži vremenski periodu, "DPS sa satelitima pokušava da političkom korupcijom, uz flagrantno kršenje zakona i procedura, preuzme vlast u Kotoru, a u takvom, nezakonitom, postupanju sada im se pridružila Vlada Crne Gore".

Krapović je ministarku Pribilović i premijera Marković pitao ko je i na koji način informisao Vladu i kako je moguće da Vlada Crne Gore ignoriše formalne dopise i pozive predsjednika Opštine i predsjednice SO Kotor da u skladu sa zakonom "prekinu agoniju građana i privrede Kotora, koju su izazvali neodgovorni pojedinci i politički subjekti".

"Nevjerovatno je da Vlada Crne Gore ne postupa po Zakonu, nego čak radi suprotno, krši sopstvene odluke i rokove i afirmiše bezakonje nazivajući skup u hotelu ,,Vardar" sjednicom SO Kotor"", naglasio je Krapović, "Za njega nema nikakve sumnje da je skup u hotelu ,,Vardar" jedno neformalno kafansko druženje i da bilo koja odluka sa takvog skupa nema pravno dejstvo, niti može biti pravno obavezujuća za bilo koga".

"Takođe, u prilog tezi da se radi o organizovanom nelegalnom preuzimanju vlasti političkom korupcijom, u čemu jednako učestvuju lokalni odbor DPS-a u Kotoru i Vlada Crne Gore, govori i činjenica da je kafansko druženje u hotelu "Vardar" koje u DPS-u žele predstaviti sjednicom SO Kotor održano u istom danu kada je Vlada po zakonu morala uvesti prinudnu upravu i raspustiti SO Kotor", kazao je Krapović.

On se na osvrnuo i na dešavanja od sinoć, kada su funkcioneri DPS i Bruna Lončarević obili prostorije SO Kotor.

"Vidjeli smo ,,novu većinu” kako u razbojničkom maniru, pajserom, obija vrata palate ,,Bizanti", nastavljajući tako sramno i nezakonito ponašanje, srljanjem u nova krivična djela."

Neven Gošović je podsjetio da je dana 3. juna 2019. godine stupila na snagu odluka Vlade Crne Gore kojom je Skupština opštine Kotor upozorena da, u roku od 20 dana, održi sjednicu Skupštine opštine radi ostvarivanja svojih funkcija, odnosno izvršavanja zakonom utvrđenih obaveza.

,,Navedenu obavezujuću zakonom utvrđenu obavezu Vlada na sjednici održanoj 27.6.2019. godine nijele izvršila, niti je Ministarstvo javne uprave podnijelo Predlog za donošenje Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Kotor, iako je to bilo dužno učiniti. Umjesto da izvrši navedenu obavezu Vlada je, na navedenoj sjednici kao posljednju 47 tačku dnevnog reda razmatrala usmenu informaciju o stanju u opštini Kotor”, naveo je Gošović.

Kako je Gošović istakao, okolnost, da nije postojala na Zakonu o lokalnoj samoupravi i propisima Skupštine opštine Kotor zasnovana mogućnost, da navedena odbornička većina sazove XXI sjednicu Skupštine opštine Kotor, nakon što je to u zakonom propisanom roku prethodno učinila predsjednica Skupštine opštine Kotor, za Vladu premijera Markovića očigledno nije značila ništa.

Gošović je objasio da se na nezakonito sazvanoj sjednici Skupštine ne mogu donijeti zakonite odluke niti temeljiti uspostavljanje funkcija lokalne samouprave i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i da u pravnom sistemu ne mogu opstati ni akti koje bude donosio vršilac dužnosti predsjednika Skupštine opštine, izabran suprotno proceduri koju propisuje Poslovnik Skupštine opštine Kotor. Gošović je kazao i da je riječ o odborničkoj većini koja nije rezultat izborne volje građana Kotora i da preuzimanje vlasti na osnovu tako formirane odborničke većine u demokratskoj državi ne može imati podršku niti od jedne institucije.

"Javnosti je poznata činjenica da klubovima odbornika DPS-a, SD-a, HGI-a i LP-a, odborničku većinu obezbjeđuje odbornica izabrana sa Izborne liste Socijaldemokratske partije, partije konstituenta koalicione vlasti u opštini Kotor. Upravo je ova odbornička većina uz podršku još jednog odbornika SDP-a, dana 24.04.2019. godine donijela Odluku o prestanku mandata predsjedniku Оpštine Kotor Vladimiru Jokiću. Odlukom Upravnog suda ta nezakonita odluka uklonjena je iz pravnog sistema Crne Gore, ali je punih 45 dana proizvodila veoma negativne posljedice po funkcionisanje lokalne samouprave u opštini Kotor”, podsjetio je Gošović.

Član Predsjedništva Demokrata je zaključio:

,,Preuzimanjem vlasti na navedeni način, uz podršku Vlade, izbori gube smisao, izigrava se izborna volja građana Kotora i dodatno produbljuje već izraženo nepovjerenje građana u izborni sistem i rezultate izbora. Napominjem da je Vlada dužna da ispoštuje Zakon, spriječi dalje bezakonje i na sljedećoj sjednici donese Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Kotor. U protivnom, Vlada će biti odgovorna za dalje produbljavanje krize u funkcionisanju lokalne samouprave u opštini Kotor. U Demokratskoj Crnoj Gori preduzećemo sve mjere na sprečavanju kršenja zakona ove države i zaštiti izbornu volju građana Kotora”.


Vidi sve komentare