Medojević: Optužnica protiv Kalića i Šarića za pranje novca je sramota - Vijesti.me
U PARLAMENTU RASPRAVLJAJU O ODUZIMANJU IMOVINE STEČENE KRIMINALOM

Medojević: Optužnica protiv Kalića i Šarića za pranje novca je sramota

"Namjerno je optužnica podignuta pogrešno i taj tužilac nije odgovarao. Namjerno radite katastrofalne optužnice tamo gdje vam se naredi", kazao je Medojević

Detalj iz Skupštine
Detalj iz Skupštine (Foto: Printscreen YouTube)

Predlog izmjena Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom zahtjevan je za primjenu, ali njegovi benefiti mogu biti veliki za društvo, smatraju u vladajućoj koaliciji, dok su iz opozicije ocijenili da državi ne treba takav akt već nezavisni tužioci.

Parlament danas raspravlja o Predlogu izmjena Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se mijenja rok za podnošenje zahtjeva.

"Rok za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje, umjesto jedne, biće dvije godine nakon pravosnažnosti presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo", kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je zakonska izmjena prepoznata dosadašnjom praksom u vođenim finansijskim istragama koja je pokazaia je da okrivijeni i sa njima povezana lica često imaju imovinu u inostranstvu (nepokretnosti u inostranstvu kupljene na tuđe ime, novac u insotranim bankama.).

"Za prikupljanje dokaza u pogiedu te imovine potrebna je međunarodna pravna pomoć, koja zahtijeva vrijeme i često je nemoguće reaiizovati u roku od jedne godine", kaže se u obrazloženju.

Poslanik Demokratske partije socijalista, Andrija Nikolić, ocijenio je da je Predlog izmjena Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom djelatnošću veoma zahtjevan za primjenu, ali benefiti tog akta mogu biti izuzetno veliki za društvo u cjelini.

On je kazao da je riječ o jednom od najsloženih pravnih tekstova koji je došao u skupštinsku proceduru.

Prema riječima Nikolića, riječ je o jednom od krucijalnih zakona za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji se oslanja na poglavlja 23 i 24.

"Radi se o zakonskom tekstu koji ima direktne imlikacije na društveni progres i na ono što je finalna ocjena monitoringa koji evropski partneri sprovode nad našim reformskim procesom. Taj akt je veoma zahtjevan za primjenu, ali benefiti tog zakona mogu biti izuzetno veliki za društvo u cjelini", istakao je on.

Nikolić je dodao da je do sada donijeto 70 zakona koja se odnose na oblasti vladavine prava i poglavlja 23 i 24.

"Iza svake od tih normi koje su pravno uobličene, krije se posebna društvena vrijednost koja može poslužiti kao faktor odvraćanja od kriminalne djelatnosti", dodao je on.

Kako je naveo Nikolić, pored pravne sankcije koju podrazumjeva zakon, a odnosi se na vršioce krivičnih djela, postojaće mogućnost za ubrzanje procedure i naplatu štetu koju su proizveli svojom kriminalnom djelatnošću na društvo.

"Do sada smo uspjeli da društvenoj zajednici vratimo društvenu imovinsku korist u vrijednosti 30 miliona eura. To je konkretan benefit i nadam se da će se ta sredstva iskoristiti na najkavlitetniji mogući način«, kazao je Nikolić.

Govoreći konkretno o izmjenama zakona, Nikolić je naveo da će biti olakšana procedura pokretanja finansijske istrage.

"Riječ je o jednom multidisciplinarnom pristupu koji uključuje više aspekata prava, od materijalnog procesnog, ustavnog, privrednog, što taj posao čini veoma složenim", dodao je on.

Nikolić je kazao da vjeruje da institucije Crne Gore imaju kapaciteta da se izbore sa tim izazovima.

"Rezultata i pomaka ima, ali apel da budnost crnogorskih institucija bude na većem nivou, jer od uspjeha tog posla zavisiće ukupan progres crnogorskog društva i napredak koji Crna Gora ostvaruje na putu ka Evropskoj uniji", zaključio je on.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Nebojša Medojević ocijenio je da se Vlada Demokratske partije socijalista muči sa poznatim pravnim principom da "lopov ne može da juri lopova".

"Pod pritiskom Evropske unije pokušavate da izmijenite zakonodavstvo ali na karikaturalan način", poručio je Medojević.

Ovaj zakon je, smatra Medojević, nastao na borbi protiv trgovine narkoticima.

"Sva međunarodna i evropska praksa je bila izgrađena jer je trebalo spriječiti narko bande da koriste novac u svojoj odbrani", ocijenio je Medojević.

Prema njegovim riječima, Crnoj Gori više ne treba niti jedan instrument već samo hrabri i pošteni tužioci, kao i dobar direktor Poreske uprave.

On je kazao i da je optužnica koja je podignuta protiv Kalića i Šarića za pranje novca sramota.

"Namjerno je optužnica podignuta pogrešno i taj tužilac nije odgovarao. Namjerno radite katastrofalne optužnice tamo gdje vam se naredi", kazao je Medojević.

On je rekao da je stav DF-a da se izvrši kompletna revizija imovinskih kartona svih državnih funkcionera od uvođenja višepartijskog sistema.

"Ko god ne može da dokaže porijeklo, ta imovina treba da bude nacionalizovana privremeno , konfiskovana. Pa onda pravo dokazivanja vlasništva i porijekla te imovine po poreskoj prijavi ima naj poreski obveznik a ne sud", kazao je Medojević.

On smatra da je veliki problem nedostatak političke volje i hrabar, neutralan tužilac.

Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković kazala da građani treba da znaju šta je Ministarstvo pravde predložilo u dijelu izmjena Zakona oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Ona je navela da je izmjenama predviđeno brisanje, i da to, smatra ona nije dobro.

"Vi pokušavete da osnovanu sumnju zamijenite sa osnovom sumnje, jer smatrate da je ovo suvišno", rekla je Vuksanović.

Ona je kazala da je osnov sumnje skup činjenica koji posredno ukazuje da je neko učinio krivično djelo, a osnovana sumnja je skup činjenica koje neposredno ukazuju da je određena osoba počinilac krivičnog djela.

"U izvještaju Evropske komisije prošle godine, ukazano je da su zakonski osnovi za pokretanje finansijske istrage pretjerano formalizovani", ocijenila je Vukasnović Stanković.

Ona je rekla da je Crnoj Gori to potrebno, jer ako nije precizirano određenom normom brojni tužioci će to da zloupotrijebe.

„Vrtimo se u krug, jer optužnicu piše tužilac koju potvrdi tročlano vijeće Suda i koje na kraju tu osobu oslobodi, jer negdje je imao osnov sumnje a negdje osnovanu sumnju“, kazala je je Vukasnović Stanković.

Prema njenim riječima, brisanje može biti dobro samo ako stane na put tužiocima koji bez ikakvog osnova, pišu i rade i onim sudijama koje takve optužnice potvrđuju.

"U drugom slučaju ovo je kontraefekt i suprostavljeno je ZKP-u", poručila je Vuksanović Stanković.


Vidi sve komentare