Novi oglas za izbor članova Savjeta ASK-a - Vijesti.me
SAMO TOMOVIĆ ISPUNIO SVE USLOVE

Novi oglas za izbor članova Savjeta ASK-a

Odobor je usvojio glasovma poslanika vladajuće većine, od kojih je samo predstavnik DPS-a Obrad Mišo Stanišić bio uzdržan

Odbor za Antikorupciju
Odbor za Antikorupciju (Foto: Luka Zeković)

Odbor za antikorupciju raspisaće sjutra novi javni poziv za izbor pet članova Savjeta Agencije za sprječavnje korupcije (ASK), pod istim uslovima kao i prvi koji je poništen.

Odobor je usvojio glasovma poslanika vladajuće većine, od kojih je samo predstavnik DPS-a Obrad Mišo Stanišić bio uzdržan. Na prvi konkurs Odbora za antikorupciju prijavilo se 12 kandidata ali je sve uslove ispunio samo načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u ASK-u Mladen Tomović.

Ostalih 11 kandidata nije imalo položen državni ispit, na kojem je Komisija za izbor članova Savjeta insistirala, a što nije bio uslov za prethodni saziv Savjeta.

Socijaldemokratska partija (SDP) u međuvremenu je uputila Skupštini izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima predlažu da stručni ispit za rad u držvnim organima ne mora da ima lice koje se bira za člana Savjeta ASK.

Predsjednik Odbora Predrag Bulatović i poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović napustili su sjednici i nisu glasali.

Bulatović je kazao da je u skraćenoj proceduri trebalo izmijeniti Zakon o sprječavanju korupcije i samo njime definisati uslove koji treba da ispune članovi Savjeta ASK-a te da je novi Savjet trebalo izabrati kao i prethodni. On je naveo da DPS nije bio spreman za zakonske izmjene kako bi se to pitanje riješilo.

I Obrad Mišo Stanišić je ocijenio da se novi sastav Savjeta ASK-a mogao izabrati kao i prethodnog puta, i da položen državni ispit ne treba da bude uslov jer članovi Savjeta ne zasnivaju radni odnos.

Vučurović je kazao da je DF pokazao dobru namjeru da se dođe do rješenja ali ali da unutar DPS nema spremnosti da se riješi jedno među najvažnijim pitanjima zadržavu.

"DPS hoće da izabere Savjet ASK-a koji neće obraćati pažnju na korupciju, koji će dozvoljavati da vrh režima radi poslove koji nijesu zakoniti, da im se gleda kroz prste", poručio je Vučurović.

Poslanik DPS, Željko Aprcović kazao je da je cilj te partije bio da opozicija da jednog kandidata za Komisiju, raspišu novi oglas, da daju još prostora zainteresovanima da se prijave i da Komisija donese kvalitetan predlog.

“Nažalost , to nije tako okončano. Opozicija nije imala želju i kapacitet da da svog predstavnika za rad u Komisiji za sprovođenje postupka po javnom pozivu”, rekao je Aprcović.

Poslanica DPS-a Daliborka Pejović koja je u Komisiji za izbor članova Savjeta, kazala je da je opozicija imala mogućnost da u ponovljenoj proceduri sa svojim predstavnikom isprati kompletnu proceduru od podnošenja kandidatura do predlaganja pet kandidata za članove Savjeta ASK-a i da joj je žao što se to nije desilo. Ona je tražila da se u novi oglas za kandidaturu za članove Savjeta ASK-a navede da su pored opštih, potrebna i posebna tri uslova, kako ne bi bilo zamjerki da nijesu naveli šta se od kandidata traži.

Sastav Komisije za sprovođenje postupka izbora članova Savjeta ostaće isti, a Odbor će pozvati opozicione poslaničke klubove da kandiduju svog člana za Komisiju.

Aktuelnom Savjetu Agencije mandat ističe 26. juna.


Vidi sve komentare