Poslanici DPS predložili izuzimanje odbornika od primjene ograničenja u vršenju javnih funkcija - Vijesti.me

Poslanici DPS predložili izuzimanje odbornika od primjene ograničenja u vršenju javnih funkcija

Zakonske izmjene su predložili Daliborka Pejović, Petar Ivanović, Momčilo Martinović, Marta Šćepanović na osnovu inicijative Zajednice opština

DPS logo
DPS logo (Foto: DPS )

Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) predložili su izmjene Zakona o sprječavanju korupcije kojima se predviđa izuzimanje odbornika od primjene ograničenja u vršenju javnih funkcija u javnim preduzećima i ustanovama.

Zakonske izmjene su predložili Daliborka Pejović, Petar Ivanović, Momčilo Martinović, Marta Šćepanović na osnovu inicijative Zajednice opština.

Zakonom o sprječavanju korupcije funkcija odbornika je svrstana u rang najviših državnih - predsjednika države, predsjednika i članova Vlade, sudija Ustavnog suda i poslanika.

“Odbornik ne može vršiti, ni bez naknade, bilo koju drugu javnu funkciju, uključujući i članstvo u organu upravljanja , nadzornom organu javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojima je država , odnosno opština vlasnik”, kaže se u obrazloženju.

Svrstavanje odbornika u rang najviših državnih funkcija i sa tim ograničavanje za vršenje više javnih funkcija pokazalo se, kako se navodi, kao veliki problem u praksi, posebno ako se ima u vidu veličina i broj stanovnika pojedinih opština.

„To je dovelo u pitanje mogućnost da se sačini kvalitetna lista odbomika sa stručnim i prepoznatljivim kandidatima, koji mogu kvalitetno reprezentovati građane u Skupštini opštine , kao mjestu gdje se donose najznačajnije odluke za lokalno stanovnistvo“, kaže se u zakonskim izmjenama.

Podsjeća se da odbornik u većini opština funkciju obavlja volonterski i da se sa aspekta rizika od korupcije na Ijestvici nalazi daleko ispod mnogih državnih i lokalnih flmkcionera, za koja nijesu propisana ograničenja na ovom nivou.

„Kada se uzmu u obzir ograničeni ljudski resursi u opštinama i potreba za obezbjeđivanjem stručnih, iskusnih i prepoznatljivih kadrova, koji mogu kvalitetno reprezentovati potrebe i interese građana u Skupštini opštine, kao mjestu gdje se donose najznačajnije odluke za lokalno stanovnistvo, propisivanje ograničenja za odbomike na nivou najviših drzavnih funkcija smatramo krajnje neopravdanim i kontraproduktivnim“, kaže se u obrazloženju.

Zato poslanici DPS-a smatramo neophodnim izmjene Zakona o sprječavanju korupcije, kako bi se omogucilo nesmetano funkcionisanje skupština opština, kao preduslova za razvoj lokalnih zajednica i obezbijedilo da Skupština preko svojih predstavnika u organima upravljanja javnih službi vrši kontrolnu, kao jednu od njenih osnovnih funkcija.