Saslušanje članova Vijeća za nacionalnu bezbjednost do kraja jula - Vijesti.me
INICIJATIVU PODNIJELO PET ODBORNIKA

Saslušanje članova Vijeća za nacionalnu bezbjednost do kraja jula

Odbor je danas saslušao vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića, ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i direktora ANB-a Dejana Peruničića na temu nerasvijetljenih ubistava u Crnoj Gori, a na sjednici je razmatrana i informacija o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u i Kotoru

Mevludin Nuhodžić
Mevludin Nuhodžić (Foto: Savo Prelević)

Odbor za odbranu i bezbjednost saslušaće do kraja redovnog skupštinskog zasjedanja članove Vijeća za nacionalnu bezbjednost u vezi sa Izvještajem vijeća koji, kako tvrde iz opozicije, sadrži zabrinjavajuće i uznemiravajuće konstatacije.

Inicijativu za to kontrolno saslušanje podnijelo je ranije pet poslanika.

Odbor je danas saslušao vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića, ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i direktora ANB-a Dejana Peruničića na temu nerasvijetljenih ubistava u Crnoj Gori, a na sjednici je razmatrana i informacija o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u i Kotoru.

Goran Danilović
Goran Danilović(Foto: Boris Pejović)

Predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić kazao je novinarima nakon sjednice da su, većinom glasova, usvojeni posebni zaključci za obje tačke dnevnog reda.

U zaključcima u vezi sa prvom tačkom navodi se da Odbor od državnih organa nadležnih u postupcima rasvjetljavanja krivičnih djela ubistava u prethodnom periodu, zahtijeva nastavak aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata u razrješenju svih postojećih slučajeva.

Ocijenjeno je da je potrebna puna međuresorska saradnja između vrhovnog državnog tužioca, Ministarstva unutrašnjih poslova, ANB-a i drugih državnih organa u rasvjetljavanju tih krivičnih djela.

Odbor je, kako se navodi, konstatovao potrebu za poboljšanjem ukupnih kapaciteta državnih organa nadležnih u toj oblasti, i insistira na blagovremenom planiranju finansijskih sredstava za unaprjeđenje materijalnih i ljudskih resursan koji će doprinijeti postizanju boljih rezultata.

„Uvažavajući visok stepen društvene opasnosti krivičnog djela ubistvo, i stim u vezi podrivanja temeljnog prava na život u Crnoj Gori, Odbor će u predstojećem periodu, na bazi izvještaja i informacija subjekata parlamentarnog nadzora, cijeniti potrebu za nastavkom kontrolnog saslušanja po predmetnoj temi“, kaže se u zaključcima.

Odbor je konstatovao da je bezbjednosna situacija u opštini Kotor posljednjim događajima narušena, i da je potrebno pojačati profesionalne aktivnosti koje će dovesti do potpune stabilizacije bezbjednosne situacije u toj opštini, što zahtijeva punu koordinaciju i efikasno djelovanje svih činilaca bezbjednosnog sistema.

 Uz konstataciju da su kadrovski kapaciteti u Odjeljenju bezbjednosti Kotor, Centru bezbjednosti Herceg Novi, u okviru Stanice Kriminalističke policije i Stanice policije ograničeni, Odbor je ocijenio neophodnim pokretanje procedure za popunu upražnjenih mjesta u što skorijem roku, kao i iniciranje izmjena Pravilnika u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na bazi detaljne analize realnih potreba.

„Odbor od učesnika sjednice, kao rezultat planskih i kontinuiranih aktivnosti iz prehodnog perioda, očekuje postizanje boljih rezultata u najskorijem roku u cilju onemogućavanja djelovanja organizovanih kriminalnih grupa koje predstavljaju prijetnju po bezbjednosni ambijent u opštini Kotor i šire“, navodi se u zaključcima.

Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica kazala je da je glasala protiv zaključaka Odbora.

„Zbog toga što smatram da zahtjevi Odbora, iskazani u zaključcima, ne mogu biti realizovani dok je na čelu Uprave policije Slavko Stojanović, što sam i danas ponovila ministru nadležnom za inicijativu za njegovu smjenu“, kazala je Jonica.

Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević rekao je da su se predstavnici tog političkog saveza danas, poslije dužeg bojkota, vratili na sjednicu Odbora.

„Prije svega zbog podrške inicijativi kolege (Velizara) Kaluđerovića da se raspiše kontrolno saslušanje članova Vijeća za nacionalnu bezbjednost – Mila Đukanovića, Duška Markovića, vrhovnog i specijalnog tužioca zbog veoma zabrinjavajuće i uznemiravajuće konstatacije koju smo pročitali u Izvještaju Vijeća“, naveo je Medojević.

On je rekao da su iz te konstatacije u DF-u zaključili da je došlo do potpunog raspada sistema državne vlasti, do svojevrsnog „puzećeg državnog udara“ i do apsolutnog konflikta između državnih institucija nadležnih za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Inicijativa je prihvaćena, i Odbor će izvršiti kontrolno saslušanje članova Vijeća na okolnosti koje su evidentirane u izvještaju, a o čijim detaljima ne možemo javno da pričamo zbog stepena tajnosti, ali kao političari možemo da kažemo da se radi o veoma zabrinjavajućim konstatacijama“, kazao je Medojević.