Ujedinjena Crna Gora traži da se objave spiskovi od sticanja nezavisnosti - Vijesti.me
KAZALI DA JE POLITIKA VLADE "PLJAČKAŠKA PO BUDŽET"

Ujedinjena Crna Gora traži da se objave spiskovi od sticanja nezavisnosti

"Očigledno je da se stanovi dijele po partijskim knjižicama, a ne na osnovu zasluga", smatraju u UCG

Sa sjednice Vlade
Sa sjednice Vlade (Foto: Luka Zeković)

Ujedinjena Crna Gora traži da budu objavljeni spiskovi svih službenika i namještenika koji su od referenduma 2006. do danas dobili stanove ili kredite "pod nevjerovatnim uslovima" od Vlade Crne Gore. 

Taj spisak, kako su kazali, mora biti javan jer se radi o "velikim privilegijama i osobama čije prohtjeve smo finansirali svi – iz budžeta". 

"Premijer Marković je izjavio da u tome ne vidi nikakav problem te da se ne radi o “gubavcima” nego o državnim službenicima – činovnicima koji su neophodni za završavanje državnih poslova. UCG pita; a ko je rekao da se radi o “gubavcima”? Prije će biti da smo svi ostali gubavci, a da se ovdje radi o klasi ili kasti", kazali su iz UCG.

Svaki spisak od 2006. do danas će pokazati, kako navode, da se ne radi o brizi prema ljudima koji rade odgovorne državne poslove, već o zbrinjavanju partijskih i koalicionih kadrova. 

"Naravno bilo je identično i prije. Svakako, ove bingo nagrade i stimulansi zaobilaze opozicionare, ma kojim se poslom bavili. Primjera radi: dugogodišnji poslanik UCG Goran Danilović nikada od Vlade ili drugog državnog organa, poput Skupštine, nije tražio niti dobio nikakav povlašteni kredit. Svoje stambeno pitanje rješavao je poput mnogih građana kreditnim zaduživanjem kod poslovnih banaka, po kamatama koje važe za druge i uz obavezu da vrati banci, nakon 20 ili 30 godina, skoro dvostruko od traženog. Poslanik Radonjić, inače doc. dr, svoje stambeno pitanje rješavao je u skladu sa pravilima koja važe za univerzitetske radnike. Član Upravljačkog tima UCG  dr Vladimir Dobričanin, radio je šest godina, na jednom od najzahtjevnijih mjesta u zdravstvenom sistemu – kao direktor Urgentnog bloka u KBC Crne Gore, a dvije godine je bio i  medicinski direktor, ali nikada od drzave nije dobio ni stan niti kredit za rješavanje stambenog pitanja. Član Upravljačkog tima UCG dr Nikola Raosavljević, nakon više od 15 godina radnog staža u zdravstvu i pored toga što je bio i predsjednik sindikata zdravstvenih radnika u Bijelom Polju, nije vladinom, sindikalnom ili državnom politikom rješavao svoje stambeno pitanje. Prim. dr Danilo Jokić, predsjednik Gradskog odbora Podgorice za tri decenije bavljenja ljekarskim poslom, u specijalizovanim i najtežim zdravstvenim službama, takođe, nikada, nije dobio novac za rješavanje stambenog problema", navode iz UCG.

Ovi podaci, kako su kazali, govore koliko je državnim službenicima i namještenicima "sramno rješavati privatne – stambene i druge probleme s pozivom na značaj funkcija koje obavljaju."

"Vjerujemo da će građani razumjeti koliko je ovakva politika Vlade i svih vlada do sada pristrasna i koliko je pljačkaška po budžet jer je očigledno da se stanovi dijele po partijskim knjižicama, a ne na osnovu zasluga. Tražimo, stoga, da se javno objave usluge ovog tipa u minulih makar 13 godina kako bi se vidjelo i to da su pojedinci i po više puta dobijali novac ili mogućnost zamjene stanova – manjih za veće. Direktor ASK Sreten Radonjić na čelo Agencije došao je iz statusa penzionera da bi, kako vidimo, dobio 40 hiljada evra da riješi stambeno pitanje. Izvjesno je da se ne radi o “gubavcima”, nego o ljudima koji nemilosrdno arče budžet i novac svih nas", zaključuju iz Ujedinjene Crne Gore.


Vidi sve komentare