Blockchain

Crnogorski IT klaster organizuje seminar na temu Blockchain-a

Misija Crnogorskog IT klastera je da obezbijedi kvalitetne usluge za svoje članice i da, kroz regionalnu saradnju, omogući realizaciju njihovih interesa.

1253 pregleda 1 komentar(a)
Foto: IT klaster
Foto: IT klaster

ŠTA JE ZAPRAVO BLOCKCHAIN?

Blockchain je baza podataka koja se ne nalazi na jednom mestu, već je čine manje baze (blokovi) koje su međusobno digitalno povezani, a koji sadrže informacije o digitalnim transakcijama bilo koje vrste: od vlasničkih listova, preko podataka iz knjige rođenih, do ugovora kojima se regulišu autorska prava. Prilikom njihove razmene nema nikakvog regulatora osim same mreže koja sadrži informacije o svim transakcijama koje su ikada izvedene. Blokčejn ima oblik niza binarnih bitova, jedinica i nula koje računari mogu da obrađuju i pojednostavljuju tako da ih ljudi mogu čitati.

Dakle, za razliku od klasične online baze podataka, blokčejn tehnologija omogućava komunikaciju sa nekoliko računara (servera) između kojih se transakcija obavlja

European DIGITAL SME Alliance

European DIGITAL SME Alliance je najveća mreža ICT malih i srednjih preduzeća u Evropi, koja predstavlja više od 45.000 preduzeća. Alijansa je zajednički napor 30 nacionalnih i regionalnih asocijacija malih i srednjih preduzeća iz država članica EU i susjednih zemalja da digitalna mala i srednja preduzeća stave u središte agende EU.

Jedan od ključnih ciljeva Alijanse je promovisanje razmjene iskustava, znanja i najboljih praksi u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija među svojim članovima.

Prezentacije su zatvorenog tipa

Preporučujemo za Vas