Za sada ništa od saslušanja Radunovića i Mugoše

Obrazloženje predsjednika odbora Predraga Sekulića je da to saslušanje mogu organizovati naredne godine

Miomir M. Mugoša
Miomir M. Mugoša (Foto: Savo Prelević)

Odbor za ekonomiju odbio je da sada organizuje kontrolno saslušanje ministra finansija Darka Radunovića i direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše povodom primjene Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Obrazloženje predsjednika odbora Predraga Sekulića je da to saslušanje mogu organizovati naredne godine.

Saslušanje je tražio poslanik SDP-a i član Odbora Raško Konjević. On je bio ministar finansija u prelaznoj Vladi koji je predložio ovaj zakon.

Zakonom je predviđeno da je poreski obveznik kome je odobren reprogram poreskih potraživanja dužan da redovno plaća mjesečne rate u skladu sa Rješenjem o reprogramu i da u periodu na koji je zaključen reprogram poreskog potraživanja redovno izmiruje tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda.

Ako dužnik bude kršio obaveze iz reprograma, zakonom je predviđeno da Poreska uprava ukida rješenje o reprogramu i pokreće postupak prinudne naplate, a ukoliko iz imovine ne može naplatiti dug pokreće stečajni postupak.

"Imajući u vidu ustavno ovlašćenje Skupštine Crne Gore, kao i ulogu parlamentarnih odbora u sprovođenju kontrolne i nadzorne uloge u implementaciji Zakona i primjedbe Evropske komisije o teškoćama i selektivnoj primjeni Zakona, cijenimo da su se nakon više od godinu dana od početka primjene Zakona, stekli uslovi za kontrolno saslušanje Darka Radunovića, ministra finansija i Miomira M. Mugoše, direktora Poreske uprave Crne Gore kojim bi se provjerilo postupanje Poreske uprave u primjeni Zakona o reprogramu poreskih potraživanja", naveo je Konjević u obrazloženju svoje inicijative.