"ŠTETA MORA BITI NADOKNAĐENA"

Katnić: Šef kriminalne grupe u Budvi je uhapšen

Na pitanje da li će tražiti produženje pritvora Svetozaru Maroviću, Katnić je pojasnio da je to posebna mjera koja se od suda određuje kada je to potrebno radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka
134 pregleda 78 komentar(a)
Milivoje Katnić, Foto: Savo Prelević
Milivoje Katnić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 11.01.2016. 22:17h

Stav Tužilaštva je da svaka protivpravno stečena imovinska korist mora biti vraćana i svaka pričinjena šteta mora biti nadoknađena onome kome je nanesena, poručio je glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić.

On je u vezi sa sporazumom o priznanju krivice sa Milošem Marovićem pojasnio da je to zakonski pedviđena mogućnost i novi institut.

"Ovaj sporazum ima značajne koristi za trajanje postupka i utvrđivanje pravde i daje mogućnosti Tužilaštvu da bolje rasporedi dokaze sa kojim će izaći pred sud", naveo je Katnić u emisiji U raljama života.

On je ukazao da se postupak vodi protiv više opruženih, da je jedan od njih Miloš Marović, kao i da se radi o više krivičnih djela izvršenih na organizovanih način.

Katnić je pojasnio da je Tužilaštvo, kada je branilac Miloša Marovića predložio sporazum o priznanju krivice, detaljno ispitalo da li su ispunjeni uslovi i našlo da jesu.

On je dodao da je priznanje krivice Miloša Marovića bilo potpuno, što je izraz kajanja za učinjeno. Katnić je dodao da okrviljeni nema otežavajućih okolnosti.

Prema njegovim riječima sporazum još uvijek nije potpisan i u njemu se govori o određenoj kazni zatvora.

“Mi ćemo se sporazumijeviti o kazni zatvora koja odgovara toj krimilanoj radnji koju je on učinio krivičnim djelom”, precizirao je Katanić.

On je istakao da će Miloš Marović vratiti 385 huiljada eura i pojasnio da je to samo dio štete pričinjene opštini Budva.

“O kazni zatvora ne mogu govoriti, jer branilac Miloša Marovića i Tužilaštvo još nijesu potpisali sporazum”, rekao je Katnić.

On je dodao da Tužilaštvo neće prihvatiti neku drugu kaznu izuzev kazne zatvora.

On je ponovio da taj novac nijesu kazna već oduzimanje protivpravno stečene koristi.

“Tužilaštvo smatra da je krivičnim djelom stečana ova protivprarva imovinska korist od 385 hiljada eura pribavljena od strane Miloša Marovića i on je mora vratiti”, ukazao je Katnić navodeći da taj novac ide u budžet države.

Upitan da li je uhapšen šef kriminalne grupe u Budvi, Katnić je kazao da je istraga proširena na jedno lice i da je tom licu stavljeno na teret formiranje krimilne grupe o čijim članovima je govorio.

"Jasno je da je on lišen slobode i da se prema njemu vrše istražne radnje", naveo je Katnić.

Upitan da li će podnijeti ostavku ukoliko Svetozar Maroviće izađe iz zatvora, on je kazao da će se upravljati prema ličnom uspjehu.

“Nijesam prihvatio funkciju glavog specijlnog tužioca da bih podnosio ostavke već optužnice protiv počinilaca krivičnih djela pa ću u tom smjeru i djelovati”, poručio je Ktnić.

Na pitanje da li će tražiti produženje pritvora Svetozaru Maroviću, Katnić je pojasnio da je to posebna mjera koja se od suda određuje kada je to potrebno radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

“Tamo gdje prestanu razlozi za pritvor mi nemamo razloga da predlažemo privtor niti da određejuemo duže zadržanje”, naveo je Katnić.

Upitan da li će sa bivšim gradonačelnikm Budve, Lazarom Rađenovićem, biti potpisan sporazum o priznanju krivice, Katnić je kazao da je taj postupak u toku.

Prema njegovim riječima, u pitanju je nagodba – okrivljeni mora da prizna krvicu, a Tužilaštvo ocijeni da li je to priznaje u skladu sa urvrđenim činjenicama.

Katnić je naveo da će Tužilaštvo na osnovu toga predložiti kaznu.

“Svaka protivpravno stečena imovinska korist mora biti vraćana i svaka pričinjena šteta mora biti popravljena odnosno nadoknađena onome kome je pričinejna i to je stav Tužilaštva i od njega se ni pod kojim okolnostima neće odustati” poručio je on.

NAPOMENA: Strogo zabranjeno preuzimanje fotografija bez odobrenja uredništva i autora

Preporučujemo za Vas