REFLEKTOR NA TV VIJESTI

Šimun: Postoji strah od usiljenih otpuštanja

Gosti u studiju su bili: Goran Jovetić - državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Stevo Muk - predsjednik UO Instituta Alternativa, Refik Bojadžić - generalni sekretar Zajednice opština i Saša Šimun - Sindikat javne uprave i pravosuđa
211 pregleda 1 komentar(a)
Reflektor, Foto: TV Vijesti
Reflektor, Foto: TV Vijesti
Ažurirano: 16.10.2018. 19:44h

Tok emisije:

21:31 ''Optimizacija treba da bude trajna vrijednost.'' smatra Muk.

Jovetić takođe ističe da cilj nije samo otpuštanje, već transfer zaposlenih iz javnog u privatni sektor, te obezbijeđivanje veoma povoljnih kreditnih programa za one koji su proglašeni tehnološkim viškom.

Jovetić je iznio podatak da će do kraja 2020. godine ušteda na državnom nivou, usled sprovođenja optimizacije, biti 30 miliona.

21:21 ''Optimizacija ima više negativnih karakteristika. Uvijek prilikom ovakvih optimizacija idu najbolji,  ljudi počinju da se osjećaju nesigurno i kvalitet usluga opada.'' smatra Šimun.

Šimun je istakao da postoji strah od usiljenih otpuštanja i da činjenica da trenutno nema problema ne znači da ih neće biti.

21:15 ''Potreba za širenjem usluga raste.'' izjavio je Bojadžić i naveo primjer razvoja sistema prečišćavanja otpadnih voda u Nikšiću.

Bojadžić je rekao da će do kraja 2018. da se smanji broj zaposlenih za 5%, a do kraja 2020. za 10%.

Muk kaže da se više zapošljava mimo zakona kad je u pitanju javni sektor i da nemamo dokaze da će država poštovati ove mjere.

21:09 ''Dominantno će se nastojati da potrebe za tim kadrovima stoje u sistemu. Svakako se bavimo sa posebnom pažnjom PPCG-om.'' izjavio je Jovetić.

Jovetić je iznio podatak da 684 osobe, koje imaju više od 62 godine, su u radnom odnosu trenutno.

21:06 ''Ko finansira otpremnine i koliko je tačno dato za otpremnine?'' je pitanje koje je postavio Muk.

Bojadžić podrazumijeva da će predsjednici opština da naprave detaljnu analizu kako su organizovani poslovi i da će sistematizovati broj izvršilaca.

21:00 ''Vlada ne da bi centralizovala i da bi politizovala ove oblasti, već da bi što kvalitetnije sprovela mjere optimizacije, preuzima na sebe produženje ugovora glumcima.'' replicirao je Jovetić na komentar Muka.

Muk komentariše da je Crna Gora jedina zemlja na svijetu gdje glumci pitaju Vladu smiju li da glume.

20:55 Jovetić je izjavio da će produžiti ugovor jedino onim glumcima koji učestvuju u predstavama koje su na repertoaru.

20:53 ''Ako imamo prirodan odliv, onda ne zapošljavamo ljude na ta mjesta.'' zaključuje Jovetić.

Muk je izjavio da podaci koje država ne posjeduje možda opovrgavaju uspjeh plana optimizacije. 

20:48 ''Ostavite da vidimo kako će se plan realizovati do kraja.'' zahtijeva Jovetić.

Jovetić smatra da ovaj plan optimizacije nije kao prethodni, jer posle dva mjeseca imamo rezultate.

20:43 Muk kaže da su se prihodi smanjivali, a trošilo se isto kao prije. Postavlja pitanje ko su ovih 243 radnika koji su radili na određeno i gdje su starješine koje su ih zaopošljavale, a sad ih naprasno otpuštaju.

''U Nikšiću je smanjen broj radnika za 114, u Bijelom Polju za 112, a na Cetinju za 165.'' tvrdi Bojadžić.

20:38 ''Na Upravnom odboru smo donijeli mjere da izađemo iz ovih poteškoća.'' rekao je Bojadžić i dodaje da su dvije od tih mjera već sprovedene.

Jovetić podsjeća na to da po zakonu o privrednim društvima Vlada može samo da predloži plan optimizacije.

20:30 ''Nama je cilj da se dostigne parametar efikasnosti, koji trenutno iznosi 2,6 i lider smo u regionu.'' izjavio je Jovetić i ukazao na to da je jako važno mišljenje Evropske komisije.

''Postavlja se pitanje zašto bi se državna javna preduzeća isključila iz ovog procesa.'' kaže Muk.

Jovetić kaže da znamo kako se lokalne samouprave odnose prema zapošljavanju i resursima uopšte.

''Sve će se vratiti na isto. Javnom sektoru ne odgovara da tamo bude manje ljudi. Oni su se kroz cijeli ovaj proces snažno opirali da učestvuju. Opštine ne učestvuju iskreno i pošteno u kreiranju ovog plana.'' ističe Muk.

20:26 ''Starješine organa donose odluke. Veoma važan kadar radi na IPA projektima.'' rekao je Jovetić.

''Pratimo rad operativnog tima, da li postoji višak zaposlenih i vršimo analize opterećenosti kadra.'' smatra Šimun. 

20:20 ''Na nivou lokalne samouprave 243  radnika je ostalo bez posla i to je nešto što ohrabruje. Većina opština je izašlo iz izbornog procesa.'' Bojadžić je kazao.

Bojadžić kaže da su opštine imale šest predstavnika i da su aktivno učestvovali.

''U Ministarstvu imamo osobu koja prati vjerodostojnost podataka i vrši eksternu evaluaciju'' odgovorio je Jovetić.

20:15 Muk postavlja pitanje koliko je vjerodostojno ono što dolazi od Vlade, ako država nema precizne podatke.

Jovetić kaže da nije moguće u svakom trenutku imati podatak koliko je zaposlenih, jer nije jednostavan proces doći do tog podatka. 

''Sve aktivnosti su mjere koje su nas već uvodile u izradu ovog dokumenta. Već smo počeli sa primjenom ovog plana.'' rekao je Jovetić.

''Svjedočimo primjeni jednog lošeg plana. To nisu mjere koje će da dovedu do cilja koji promoviše Vlada. One su nepravedne, neefikasne i kreirane sa vrha.'' smatra Muk i dodaje: ''Izostale su individualne analize. Radimo sa nepouzdanim podacima.''

20:07 Jovetić je izjavio da su utvrđene ciljne vrijednosti koje treba da dostignemo do kraja 2018. godine, odnosno do 2020. godine.

Tema emisije:

Kakvi su prvi rezultati primjene Plana optimizacije javne uprave koji je prije dva mjeseca usvojila Vlada Crne Gore? Koliko će službenika na centralnom a koliko na lokalnom nivou ostati bez posla u javnoj upravi do kraja godine? Šta Ministarstvo javne uprave podrazumijeva pod "ograničavanjem zapošljavanja do 1. marta 2019. godine"? 

Hoće li Vlada ovim mjerama javnu upravu zaista učiniti efikasnijom i transformisati je u istinski servis građana? 

Ovo su neka od pitanja koja su otvorena u Reflektoru na Televiziji Vijesti. 

JWPlayer video mesto

Gosti u studiju su bili: Goran Jovetić - državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Stevo Muk - predsjednik UO Instituta Alternativa, Refik Bojadžić - generalni sekretar Zajednice opština i Saša Šimun - Sindikat javne uprave i pravosuđa. 

Preporučujemo za Vas