uoči nove sezone

Direktor CNP-a za repertoar konsultuje patrijarha, turiste i LGBT aktiviste

Direktor pozorišta, koje se finansira iz državnog budžeta, od novca građana Crne Gore nije pokazao spremnost da ozbiljno odgovori
0 komentar(a)
Ažurirano: 09.09.2011. 11:41h

Iako pozorišna sezona počinje tradicionalno počinje za manje mjesec dana, repertoar i koncept koji je pripremio nacionalni teatar, još nisu poznati javnosti, a direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović nije pokazao spremnost da ozbiljno odgovori na pitanja “Vijesti”.

Direktor pozorišta, koje se finansira iz državnog budžeta, od novca građana Crne Gore je na pitanje “Vijesti” - “S obzirom na to da od sredine ove godine CNP funkcioniše bez umjetničkog direktora, i ko je obavljao njegov posao” je odgovorio:

“Dozvolite da uočim dozu tendencioznosti u postavljenim pitanjima, a ukoliko griješim objasnite mi dodatno kontekst ovakvog obraćanja. Vaše naredno pitanje mi daje za pravo tvrdnju koju iznosim, jer vi suštinski ovakvim pristupom osporavate činjenicu da sam ja aktuelni direktor CNP-a. To je naravno legitimno, ali dozvolite da ustvrdim, adekvatnije za autorski tekst, a ne intervju ili izjavu koju tražite od mene. Pitanje je postavljeno na način da lebdi u vazduhu mogućnost nekih realnih ili nadnaravnih sila koje u međuvremenu upravljaju nacionalnim teatrom”, odgovorio je on

Patrijarh, nuncije, NVO...

“Vijesti” su Ljumovića pitale i “da li se prilikom koncipiranja repertoara, zbog nastale situacije konsultovao sa osobama iz pozorišnog života, koje bi pomogle u kreiranju repertoara”, upravo zbog činjenice da su dužnosti umjetničkog direktora i direktora zahtjevne i obuhvataju različite segmente uređenja teatra.

On je kazao kako je pričao sa vaseljenskim patrijarhom, papskim nuncijem, ekološkim NVO i raznim drugim stručnjacima.

“Zbog "situacije" konsultovao sam se sa raznim akterima. Izdvajam: vaseljenskog patrijarha, papskog nuncija, NVO sektor u oblasti ekologije, stručnjake za upravljanje rizicima, LGBT aktiviste, slučajne prolaznike, turiste iz više evropskih zemalja, dobitnike i dobitnice značajnih međunarodnih nagrada i priznanja u oblasti umjetnosti i dr. Zaista se izvinjavam čitaocima zbog ulaska u prostor kreativnog pisanja, jer odgovor na vaše pitanje morao je imati takav uvod, jer vam želim reći da pozorište kao živa umjetnost i repertoar kao suština njegovog identiteta, zasniva se na dijalogu, istraživanjima i odabiru koji ima niz svojih specifičnosti i koji se kao takav donosi u dijalogu. Da, konsultovao sam se sa puno vrijednih persona kojima ću se zahvaliti u danu kada budem, jezikom administracije rečeno razriješen ove dužnosti”, kazao je Ljumović.

Zaista se izvinjavam čitaocima zbog ulaska u prostor kreativnog pisanja, jer odgovor na vaše pitanje morao je imati takav uvod, jer vam želim reći da pozorište kao živa umjetnost i repertoar kao suština njegovog identiteta.

“Rad CNP je javan i transparentan. Priliku da ocijene planirane domete nacionalnog teatra i njegovu repertoarsku politiku, imaćemo svi - Ministarstvo, u okviru svojih ovlašćenja kao nadležan državni organ, i mediji kao važan društveni segment koji stručno i profesionalno prate i ocjenjuju ostvarene rezultate. Dakle, sačekajmo da vidimo kakav nam je repertoar CNP pripremio za predstojeću sezonu”, rekla je pomoćnica ministra kulture Dragica Milić.

On je kazala da ne postoji sumnja u budući kvatitet rada CNP-a.

“Na to nas podstiču rezultati CNP ostvareni u prethodnoj sezoni (devet premijera; preko 170 realizovanih programa, izvršna produkcija dva izuzetno važna festivala – A Tempo i Bijenale crnogorskog teatra, učešće na 12 međunarodnih i domaćih pozorišnih festivala i sedam osvojenih nagrada)”, rekla je Milić.

“Vijesti” su već pisale o primjeru Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, koje već više od mjesec dana na svom sajtu ima kompletan repertoar za predstojeću sezonu sa obrazloženjima direktora, najavama i mogućnošću rezervisanja karata za sve premijere, reprize i gostovanja.

Može i bez umjetničkog direktora

Ljumović je do 16. juna obavljao dužnost poslovnog direktora CNP-a, kada ga je Vlada imenovala za direktora. Na istoj sjednici je na sopstveni zahtjev dužnosti razriješen dotadašnji umjetnički direktor CNP-a Eduard Miler..

“Nakon što je Eduard Miler razriješen na lični zahtjev, umjetnički direktor CNP nije izabran. To je takođe u skladu sa Zakonom o kulturi, koji imenovanje umjetničkog direktora ne propisuje kao obavezu. Naime, ukoliko je direktor javne ustanove umjetnik visoke reputacije ili stručnjak u kulturi visoke reputacije, imenovanje umjetničkog direktora nije obaveza”, kazala je “Vijestima” pomoćnica ministra kulture Dragica Milić.

Galerija

Preporučujemo za Vas