Ukinuta presuda za prebijanje Aleksandra Pejanovića

Krivično Vijeće zahtijeva da se u ponovljenom postupku otklone povrede odredbi krivičnog postupka i donese pravilna i na zakonu zasnovana odluka.
220 pregleda 0 komentar(a)
Aleksandar Pejanović, Foto: Boris Pejović
Aleksandar Pejanović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 16.04.2011. 06:55h

Viši sud u Podgorici ukinuo je presudu Osnovnog suda kojom su Ivica Paunović, Milan Kljajević, Milanko Leković osuđeni na zatvorske kazne zbog krivičnog djela mučenje i zlostavljanje putem pomaganja u slučaju prebijanja Aleksandra-Saše Pejanovića u betonjerci prije dvije godine, a Bojan Radunović, Dobrivoje Đuričić i Goran Stanković oslobođeni krivice.

Sud je odlučivao po žalbama Osnovnog državnog tužilaštva, braniocima okrivljenih, kao i punomoćnika oštećenog Pejanovića.

“Prvostepeni sud je olako odbio proširenje optužbe u završnoj riječi, ne vodeći računa o procesnoj ekonomiji.

Činjenica je da optužni predlog ne može biti izmijenjen u optužnici na glavnom pretresu, ali je prvostepeni sud, imajući u vidu da se radi o istom događaju, istim optuženim i oštećenom, a radi cjelishodnosti postupka, morao prekinuti pretres, optuženima dozvoliti da u zakonskom roku iskoriste svoje pravo na prigovor protiv optužnice, a zatim nastaviti jedinstveni postupak u odnosu na oba krivična djela, a što prvostepeni sud nije uradio, pri tom dajući neubjedljive razloge u prvostepenoj presudi”, stoji u rješenju Višeg suda.

Tužilac je u završnoj riječi odustao od krivičnog gonjenja Stankovića, Radunovića i Đuričića.

Punomoćnik oštećenog advokat Dalibor Kavarić preuzeo je tada gonjenje protiv Radunovića i Đuričića zbog mučenja i zlostavljanja putem pomaganja, ali je sudija Predrag Tabaš koji je vodio postupak donio odbijajuću presudu u odnosu i na ove optužene.

“I u ovom dijelu razlozi su nejasni i protivrječni... Prvostepena presuda nema valjanih razloga o odlučnim činjenicama... Bez davanja valjanog obrazloženja, ocjena dokaza po slobodnom uvjerenju se svodi na suđenje po opštem utisku i osjećanju”, stoji između ostalog u odluci vijeća Višeg suda kojim je predsjedavala sudija Miljana Pavlićević.

Oni smatraju da sud nije dao valjane razloge i prilikom izricanja sankcije. Krivično Vijeće zahtijeva da se u ponovljenom postupku otklone povrede odredbi krivičnog postupka i donese pravilna i na zakonu zasnovana odluka.

Predmet je na ponovno suđenje dodijeljen sudiji Zoranu Šćepanoviću, koji još nije zakazao početak.

On će, s obzirom na to da će najvjerovatnije biti spojeni postupci, odlučivati i po privatnoj optužnici oštećenog Pejanovića protiv Radunovića i Đuričića, koji je advokat Kavarić najavio prilikom davanja završnih riječi u prethodnom postupku, zbog teške tjelesne povrede putem pomaganja u sticaju sa mučenjem i zlostavljanjem putem pomaganja.

Advokat Kavarić obavijestio je sudiju Šćepanovića da ne preuzima gonjenje Gorana Stankovića ni za jedno krivično djelo.