MORA POŠTOVATI ZAKON

Iz Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti MUP-a demantuju Veljovića

Veljović je ukinuo Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije mogućnost korišćenja e-baze podataka
350 pregleda 0 komentar(a)
Zora Čizmović, Foto: Savo Prelević
Zora Čizmović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 24.02.2011. 20:47h

Direktor Uprave policije Veselin Veljović mora Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije dati pristup elektronskoj bazi podataka i uvid u sve podatke koji su im potrebni za rad, tvrdi za “Vijesti” načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti u Ministrastvu unutrašnjih poslova (MUP) Zora Čizmović.

“Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, propisano je da rukovalac zbirke ličnih podataka mora, korisniku na njegov zahtjev, dati lične podatke koji su mu potrebni radi zakonom propisanih obaveza i ovlašćenja u okviru njegove utvrđene djelatnosti, odnosno nadležnosti”, kazala je Čizmović.

Veljović je ukinuo Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije mogućnost korišćenja elektronske baze podataka početkom septembra prošle godine.

“Članom Zakona o policiji propisano je da je ovlašćeno službeno lice u vršenju unutrašnje kontrole, ovlašćeno da ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje policija”, kazala je Čizmović.

On je rekla da je, shodno Zakonu o zaštiti podatka o ličnosti, Uprava policije obavezna da kao rukovalac elektronske zbirke ličnih podataka obezbijedi da se u informacionom sistemu automatski evidentiraju korisnici ličnih podataka, podaci koji su obrađivani, pravni osnov za korišćenje ličnih podataka, vrijeme prijave i odjave sa sistema.

Ukoliko ostane sadašnje stanje, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije ne bi moglo da obavi nijednu kontrolu, a da za to predhodno ne obavijesti Upravu policije. To znači da bi službenik koji, na primjer, treba da provjeri da li je neko u Upravi policije korumpiran ili da li ima ima krivični dosije, prethodno morao da traži od te iste Uprave podatke, čime bi se dovela u pitanje tajnost istrage

Ukoliko ostane sadašnje stanje, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije ne bi moglo da obavi nijednu kontrolu, a da za to predhodno ne obavijesti Upravu policije.

To znači da bi službenik koji, na primjer, treba da provjeri da li je neko u Upravi policije korumpiran ili da li ima ima krivični dosije, prethodno morao da traži od te iste Uprave podatke, čime bi se dovela u pitanje tajnost istrage.

Zadatak unutrašnje kontrole policije je da kontroliše da li policija radi po zakonu, kontroliše primjenu ovlašćenja, obavlja finansijsku kontrolu i kontraobavještajno ih štiti. Službenici unutrašnje kontrole zaduženi su da provjeravaju pritužbe gradjana na rad policije i rade kontrolne, operativne i instruktivne poslove da bi sprječili i suzbili sve nezakonitosti i nepravilnosti...

Sve ozbiljne policije, uključujući i najmanje tri u regionu, trude se da njihovi sektori unutrašnje kontrole imaju maksimalnu samostalnost u radu, visoka zakonska ovlašćenja i najbolje moguće uslove za rad.

Opširnije u štampanom izdanju